2822 Grunnleggende turleder mod. 2

Mål:

Hovedmål:
Turledelse på kortere turer i nærområdet, samt med turleder på lengre turer.
Delmål:
- God praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse
- God generell turkunnskap
- God kunnskap om turutstyr, turbekledning og mat/drikke på tur
- Grunnleggende orienteringsferdigheter

Målgruppe:

Alle med interesse for å lede turer.

Eventuelle merknader:

Dette er andre del av de grunnleggende turlederkursene. Kurset kan gjennomføres som enkeltkurs eller sammen med Ambassadørkurs mod. 1. Sammen med Ambassadørkurset har det studieplannummer 2816 og er da på 18 timer. Grunnleggende turlederkurs gir bevis uten tidsbegrensing
- Kurset kan arrangeres hele året
- Førstehjelpskurs skal gjennomføres i tillegg for alle turledere

Antall deltakere:

Anbefalt maks 10 deltakere pr. kursleder.

1. samling

Timer med lærer:8

Tema:

Grunnleggende om tema som: - turledelse - bekledning - orientering - mat og drikke - formidlingsteknikker

Arbeidsform:

Grunnleggende turlederkurs (modul 2) legges opp som en tur med overnatting. Kurset er på 15 timer, og bare unntaksvis bør dette kurset legges opp som en vanlig tur. Kurset er delt inn i temabolker, og fungerer best når det legges opp i nær tilknytning til et overnattingssted. Kurset legger også stor vekt på grunnleggende orienteringsferdigheter, og dette kan fungere best om kurset legges til steder med orienteringskart. Kan gjennomføres hele året, fortrinnsvis på barmark. Kurset legges opp gjennom forelesning, praktiske og teoretiske øvelser, gruppearbeid og individuelle oppgaver.
Organisering/arbeidsform:
- forelesning
- praktiske og teoretiske øvelser
- gruppearbeid
- individuelle oppgaver

2. samling

Timer med lærer:7

Tema:

Grunnleggende om tema som: - turledelse - bekledning - orientering - mat og drikke - formidlingsteknikker

Arbeidsform:

Organisering/arbeidsform:
- forelesning
- praktiske og teoretiske øvelser
- gruppearbeid
- individuelle oppgaver

Krav til deltakerne:

- Gjennomført ambassadørkurs (modul 1) - God generell turkunnskap - Aldersgrense 16 år - Medlemskap i DNT

Litteratur/materiell for deltakerne:

- Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010).
- Hmm, hvor er jeg nå, Norges Orienteringsforbund
- Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv. [2. utgave], Bagøien, Tor Egil (red.), Sebu forlag (2003)
Se i tillegg listen over anbefalt litteratur knyttet til de andre modulene.
Veiledende kursprogram linkes til http://www.turistforeningen.no/foreningsnett/file.php?dir=/Kursogutdanning/Turleder/Kursplaner&fo_id=6696&root=/Kursogutdanning

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent kursholder for grunnleggende turlederkurs gjennom DNTs kurslederkurs.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

- Håndbok for kursledere, DNT (obligatorisk)
- kursledersiden på http://www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk)
- turledersiden på http://www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk)
- DNTs faktaark på turledelse, http://www.turistforeningen.no/foreningsnett