2822 Grunnleggende turleder mod. 2

Godkjent for 8–15 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hovedmål:
- Turledelse på kortere turer i nærområdet, samt med turleder på lengre turer.

Delmål:
- God praktisk og teoretisk kunnskap om turledelse
- God generell turkunnskap
- God kunnskap om turutstyr, turbekledning og mat/drikke på tur
- Grunnleggende orienteringsferdigheter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for å lede turer.

Krav til deltakerne:
- Gjennomført ambassadørkurs (modul 1)
- God generell turkunnskap
- Aldersgrense 16 år
- Medlemskap i DNT

Innhold

1. samling
TmL:8
Tema:
Grunnleggende om tema som:

 • turledelse
 • bekledning
 • orientering
 • mat og drikke
 • formidlingsteknikker


Arbeidsform:
Grunnleggende turlederkurs (modul 2) legges opp som en tur med overnatting. Kurset er på 15 timer, og bare unntaksvis bør dette kurset legges opp som en vanlig tur. Kurset er delt inn i temabolker, og fungerer best når det legges opp i nær tilknytning til et overnattingssted. Kurset legger også stor vekt på grunnleggende orienteringsferdigheter, og dette kan fungere best om kurset legges til steder med orienteringskart. Kan gjennomføres hele året, fortrinnsvis på barmark. Kurset legges opp gjennom forelesning, praktiske og teoretiske øvelser, gruppearbeid og individuelle oppgaver.

Organisering/arbeidsform:

 • forelesning
 • praktiske og teoretiske øvelser
 • gruppearbeid
 • individuelle oppgaver

2. samling
TmL:7
Tema:
Grunnleggende om tema som:

 • turledelse
 • bekledning
 • orientering
 • mat og drikke
 • formidlingsteknikker


Organisering/arbeidsform:

 • forelesning
 • praktiske og teoretiske øvelser
 • gruppearbeid
 • individuelle oppgaver

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- Turlederboka, Den Norske Turistforeningen (2010).\
- Hmm, hvor er jeg nå, Norges Orienteringsforbund\
- Barn i friluft. Om verdifullt friluftsliv. [2. utgave], Bagøien, Tor Egil (red.), Sebu forlag (2003)

Se i tillegg listen over anbefalt litteratur knyttet til de andre modulene.
Veiledende kursprogram linkes til http://www.turistforeningen.no/foreningsnett/file.php?dir=/Kursogutdanning/Turleder/Kursplaner&fo_id=6696&root=/Kursogutdanning

For lærer/instruktør:
- Håndbok for kursledere, DNT (obligatorisk)
- kursledersiden på [[http://www.turistforeningen.no/turleder]] (obligatorisk)
- turledersiden på [[http://www.turistforeningen.no/turleder]] (obligatorisk)
- DNTs faktaark på turledelse, [[http://www.turistforeningen.no/foreningsnett]]

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent kursholder for grunnleggende turlederkurs gjennom DNTs kurslederkurs.

Utfyllende opplysninger

Dette er andre del av de grunnleggende turlederkursene. Kurset kan gjennomføres som enkeltkurs eller sammen med Ambassadørkurs mod. 1.
Sammen med Ambassadørkurset har det studieplannummer 2816 og er da på 18 timer.
Grunnleggende turlederkurs gir bevis uten tidsbegrensing

- Kurset kan arrangeres hele året
- Førstehjelpskurs skal gjennomføres i tillegg for alle turledere