282 Dyrking i halmbunter

Godkjent for 8–26 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Mål, læringsmål
Deltakerne skal kunne
• Enkle prinsipper om dyrking i halm
• Lage bed med halm
• Lære om hvordan vi dyrker i halm
• Lære å lage god kompostjord av den brukte halmen

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å lære og utnytte naturens ressurser

Innhold

Enkle prinnsipper for bruk av halm i hagebruk

 • Krav til gjødsel/jord
 • Forebygging fremfor kjemisk bekjempelse
 • Utnyttelse av halmrester

Hvordan lage et bed med halm?

 • Hvordan skaffe halmbunter
 • Plassering
 • Hvordan starte dyrkingen
 • Drenering
 • Utnyttelse av brukt halm

Dyrking i halmbunter

 • Hvilke planter?
 • Så selv eller kjøpe, eventuelt gå sammen om å kjøpe?
 • Hvordan plante i halm?

Drift av bedet

 • Bekjempelse av ugress
 • Eventuell ettergjødsling
 • Vanning

Diskutere erfaringer, besøke deltakernes hage og lære hva lykkes vi med, hva gikk ikke så greit?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

http://www.hageselskapet.no under hagestoff både jord og gjødsling og spiselig
Video på youtube om emnet

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Studiesirkel (delvis med lærer)
Start med en forelesning som innledning til emnet. Forbered vårens dyrking i halm.

Krav til lærer/instruktør

Har drevet med dyrking i halm og har erfaring

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.