282 Dyrking i halmbunter

Godkjent for 8-26 timer  |  4-15 deltakere

Mål, læringsmål

Mål, læringsmål
Deltakerne skal kunne
• Enkle prinsipper om dyrking i halm
• Lage bed med halm
• Lære om hvordan vi dyrker i halm
• Lære å lage god kompostjord av den brukte halmen

Målgruppe og forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å lære og utnytte naturens ressurser

Kursinnhold

Enkle prinnsipper for bruk av halm i hagebruk
• Krav til gjødsel/jord
• Forebygging fremfor kjemisk bekjempelse
• Utnyttelse av halmrester

Hvordan lage et bed med halm?
• Hvordan skaffe halmbunter
• Plassering
• Hvordan starte dyrkingen
• Drenering
• Utnyttelse av brukt halm

Dyrking i halmbunter
• Hvilke planter?
• Så selv eller kjøpe, eventuelt gå sammen om å kjøpe?
• Hvordan plante i halm?

Drift av bedet
• Bekjempelse av ugress
• Eventuell ettergjødsling
• Vanning

Diskutere erfaringer, besøke deltakernes hage og lære hva lykkes vi med, hva gikk ikke så greit?

Arbeidsmåte

  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Demonstrasjon
  • Studiesirkel (delvis med lærer)

Start med en forelesning som innledning til emnet. Forbered vårens dyrking i halm.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Har drevet med dyrking i halm og har erfaring

Læringsressurser

http://www.hageselskapet.no under hagestoff både jord og gjødsling og spiselig
Video på youtube om emnet

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.