280 Birøkt nybegynner - del 1

Godkjent for 4–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset vil gi deltakerne en innføring i bienes verden.
Kurset skal gi deltagerne et faglig grunnlag for å vurdere om de ønsker å starte med birøkt.
Kurset skal gi deltagerne kunnskap om naturens samspill, bienes plass i økosystemet, og verdien av å ta vare på insekter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å vite mer om birøkt.

Innhold

Samling 1

Timer med lærer: 3

Tema: Bifolket – individ og samfunn

Stikkord:

 • Biologi
 • Sosiologi
 • Naturlig årlig livsrytme
 • Dronningen og de gode hjelperne

Problemstillinger:

 • Ulike raser.
 • Ulike individer.
 • Arbeiderbienes ulike funksjoner.
 • Forstå individ og samfunn.
 • Forstå den naturlige livsrytmen gjennom året.

Samling 2

Timer med lærer: 3

Tema: Naturgrunnlaget, utstyr, bigårdsplass

Stikkord:

 • Klima/ værforhold
 • Trekkplantene, vekstforhold, nektarproduksjon og trekkperioder
 • Egen bigårdsplass
 • Utstyr
 • Norsk mål

Problemstillinger:

 • Kjenne til lokale klimaforhold.
 • Hvordan påvirker været biene?
 • Trekkforhold i forhold til utviklingen i kuben.
 • De viktigste trekkplantene gjennom året.
 • Kunne velge en egnet bigårdsplass
 • Kjenne til norsk mål og ulikt utstyr.

Samling 3

Timer med lærer: 3

Tema: Samfunnsmessige rammebetingelser, ulike honningtyper

Stikkord:

 • Økonomiske og næringspolitiske
 • Næring og organisering
 • Økologisk honningproduksjon
 • Ulike honningtyper

Problemstillinger:

 • Kjenne til Norges Birøkterlag, Honningcentralen, Mattilsynet.
 • Kunnskap og gjeldende lover og regler, støtteordninger.
 • Kunnskap om norsk birøkt generelt.
 • Kjenne til økologisk honningproduksjon
 • Kjennskap til kostnader og hvor og hvordan man kan få kjøpt bifolk og utsyr
 • Kjenne til ulike typer honning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakeren:
Ingarsis Birøkt av Roar Ree Kirkevold
Ny som birøkter av Eli Åsen og Trude Sommerstad
For kursholderen:
Ingarsis birøkt av Roar Ree Kirkevold
Ny som birøkter av Eli Åsen og Trude Sommerstad
Boken om biodling.
Lærebog i biavl av Eigil Holm
Evalueringsskjema

Organisering og arbeidsmåter

Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Video. Honningsmaking.

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap om birøkt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.