279 Hest i psykososialt arbeid del 2

Godkjent for 15–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å gi deltakerne økt kunnskap om:

 • Traumer og hvilken betydning hesten kan ha i en helingsprosess
 • Hvordan arbeide med selvregulering via hesten sett gjennom HEAL modellen
 • Tilknytning og hvordan hesten kan støtte opplevelse av tilknytning
 • Bodynamic og verdien av ridning i kroppsorientert psykososialt arbeid
 • Planlegging av intervensjoner gjennom behandlingsplan, læringsmål, aktivitetsplaner etc.


Å gi deltakerne ferdigheter i praktiske øvelser og aktiviteter med hester relatert til temaene for kurset.

Å få deltakerne til å reflektere rundt etikk og hestevelferd ut fra rådende praksis og trender.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for pedagoger, helse og sosialarbeidere som ønsker mer kunnskap om hesteassistert aktivitet og behandling. Gårdbrukere som ønsker å tilby hesterelaterte aktiviteter, "Inn på tunet" etc. samt ridelærere og ansatte ved ridesentre kan ha godt utbytte av kurset. Kurset går i dybden på temaer fra kurset Hest i psykososialt arbeid del 1. Det forutsettes derfor at man har tatt Hest i psykososialt arbeid del 1 (tidligere "hest i psykiatrien") for å ta dette kurset. Det er en fordel med hesteerfaring, men ikke et krav.

Innhold

 • Traumeteori og hestens betydning i en helingsprosess
 • Den tredelte hjernen- bottom up versus top down
 • Hvordan hesten kan hjelpe med selvregulering sett fra HEAL modellen
 • Tilknytningsteori
 • Kroppsorientert psykoterapi - Bodynamic og verdien av ridning
 • Gruppearbeid med behandlingsplaner/ arbeidsplaner/aktivitetsplaner 
 • Refleksjoner rundt etikk og hestevelferd ut fra rådende praksis og trender 
 • HMS i intervensjonsprogrammer
 • Praktiske demonstrasjoner og øvelser med hestene

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kursmappe, linker og multimedia, innendørs undervisningslokale.
Tilgang til hester og ute/inne område hvor de praktiske øvelsene med hestene skal foregå.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Barnevernspedagog, psykoterapeut, traumeterapeut, ridelærer. Mangeårig erfaring med hest og klientarbeid.

Avsluttende prøve/eksamen

Kursbevis
Evaluering av kurset i etterkant fra deltakerne

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.