278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører

Godkjent for 8 timer  |  5-25 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er å sørge for at alle soppkontrollører har oppdatert og enhetlig kunnskap om artene på normlisten og vedtatte rutiner knyttet til gjennomføring av soppkontroll. Sertifiseringsordningen ble vedtatt av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund i 2016.

Læringsmålene for kurset:
• Sikre at kandidaten kan retningslinjene for gjennomføring av soppkontroll i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund
• Sikre at kandidaten har full kunnskap om artene på gjeldende normliste
• Gi kandidaten praktisk erfaring i felt med normlisteartene og bestemmelse av disse

Målgruppe og forkunnskaper

Dette kurset er beregnet på soppsakkyndige som ønsker å bli sertifisert til å stå på soppkontroll og ta vakter i Digital soppkontroll. To grupper er definert:

• Soppsakkyndige som besto Prøve for soppsakkyndige i 2015 eller tidligere må gjennomføre dette kurset innen utgangen av 2019. Deretter må kurset repeteres hvert femte år for å opprettholde muligheten til å stå på soppkontroll.

• Soppsakkyndige som besto Prøve for soppsakkyndige i 2016 er i utgangspunktet sertifisert som soppkontrollør i fem år. Deretter må kurset repeteres hvert femte år for å opprettholde muligheten til å stå på soppkontroll.

Kursinnhold

Kurset består av tre timer teori og fem timer feltarbeid.

Teoridelen:
Gjennomgang av retningslinjer for gjennomføring av soppkontroll i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund
• hygienerutiner
• sikkerhetsrutiner
• ønsket adferd
• tilgjengelig informasjonsmateriell
• hvordan jobbe i Digital soppkontroll

Gjennomgang av normlisten
• nye arter på listen
• endringer i normlistestatus
• endringer i merknader
• forgiftningsforløp
• oppdatere egen referanselitteratur i henhold til normlisten

Feltarbeidet:
• bestemmelsesrutiner
• praktisk erfaring med artene på normlisten

Deltagelse på Høstsopptreffet kan telle som feltarbeid, dersom medlemsforeningen som arrangerer kurset sørger for at kandidatens deltagelse blir dokumentert og rapportert inn i henhold til Studieforbundets regler.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Gruppearbeid
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Medlemsforeningen kan bruke soppkontrollansvarlig som instruktør, alternativt en annen person i medlemsforeningen som nylig har vært involvert i forbundets arbeid med å kvalitetssikre gjennomføring av soppkontroller. Det er ønskelig at instruktør skal ha gjennomført Kurslederkurs - soppsakkyndige (studieplan nr 1342).

Læringsressurser

• Lysbildepresentasjon utarbeidet spesielt for dette kurset
• Lysbildepresentasjon utarbeidet for Kurs for utdanning av soppsakkyndige (studieplan nr 9590)
• Nyeste utgave av kompendiet Kurs for utdannelse av soppsakkyndige
• Nyeste utgave av normlisten
• Nyeste utgave av retningslinjer for gjennomføring av soppkontroll i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund.
• Referanselitteraturen du normalt bruker på soppkontroll

Presentasjoner, normlisten og retningslinjer får du tak i ved å ta kontakt med administrasjonen eller laste ned fra felles filområde. Normlisten er også tilgjengelig via www.soppognyttevekster.no/sopp/normlisten

Kvalifiserende/test/eksamen

Deltageren må ha deltatt på alle åtte kurstimer for å bestå kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.