277 Solopadlekurset

Godkjent for 16 timer  |  4-10 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset tar sikte på å utvikle ferdigheter for å ferdes som solopadler (alene i kanoen) på rolig elv med enkle stryk.

Målgruppe og forkunnskaper

Rovere og ledere i NSF som har fullført elvepadlekurset Fossekallen eller andre som har mye erfaring fra å padle kano på elv.

Kursinnhold

 • Trimming og pakking av kano for solopadling, sitte hvor i kanoen?
 • Sikkerhetsutstyr, utstyr for redning
 • Repetisjon av padletak og nytt tak (baklengs j-tak)
 • Teknikk for bakferging solo
 • Entre og forlate bakevjer solo
 • Turplanlegging og sikkerhetsvurderinger
 • Synfaring og ferd nedover elva

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Kjennskap til prinsipper og rammer for Solopadlekurset, for eksempel gjennom å ha deltatt på kurset selv.
 • Gode padleferdigheter og veilederferdigheter.
 • Tidligere erfaring som stab på Solopadlekurset eller tilsvarende kurs er en fordel.

Læringsressurser

Kurset tar utgangspunkt i NSFs fagstoff om padleteknikk og "Sikkerhet på tur".

Eventuelle merknader

Tilbakemelding fra deltakerne kan med fordel samles inn i to omganger. Først en muntlig evaluering ved kursets slutt for å få tak i den umiddelbare følelsen. Deretter et evalueringsskjema til deltakerne litt etter kurset for å få litt fyldigere tilbakemelding. Veilederne foretar også en evaluering ved kursets slutt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.