277 Solopadlekurset

Godkjent for 16 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset tar sikte på å utvikle ferdigheter for å ferdes som solopadler (alene i kanoen) på rolig elv med enkle stryk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Rovere og ledere i NSF som har fullført elvepadlekurset Fossekallen eller andre som har mye erfaring fra å padle kano på elv.

Innhold

  • Trimming og pakking av kano for solopadling, sitte hvor i kanoen?
  • Sikkerhetsutstyr, utstyr for redning
  • Repetisjon av padletak og nytt tak (baklengs j-tak)
  • Teknikk for bakferging solo
  • Entre og forlate bakevjer solo
  • Turplanlegging og sikkerhetsvurderinger
  • Synfaring og ferd nedover elva

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurset tar utgangspunkt i NSFs fagstoff om padleteknikk og "Sikkerhet på tur".

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

* Kjennskap til prinsipper og rammer for Solopadlekurset, for eksempel gjennom å ha deltatt på kurset selv.
* Gode padleferdigheter og veilederferdigheter.
* Tidligere erfaring som stab på Solopadlekurset eller tilsvarende kurs er en fordel.

Utfyllende opplysninger

Tilbakemelding fra deltakerne kan med fordel samles inn i to omganger. Først en muntlig evaluering ved kursets slutt for å få tak i den umiddelbare følelsen. Deretter et evalueringsskjema til deltakerne litt etter kurset for å få litt fyldigere tilbakemelding. Veilederne foretar også en evaluering ved kursets slutt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.