276 Politisk arbeid i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Godkjent for 12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Utvikle NBS sin kompetanse, forme en felles kultur, en felles identitet og et felles positivt klima som skal prege alle våre arbeidsplasser.
Solidaritet og likeverd skal være bærende prinsipper i landbruket.
Vi vil gjøre alt til at våre verdier skal bli mer enn fine ord. Historien har lært oss hvor viktig det er å engasjere seg for fellesskapet vi alle er en del av.
Vi skal utvikle rammer for en aktiv og livskraftig organisasjon.
Målet er å bli dyktigere og tydeligere i vårt politiske arbeidet med landbrukspolitikk.

Målgruppe og forkunnskaper

Styret, fylkesledere og fylkessekretærer i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Kursinnhold

Samling 1:

Undervisning fra Merete Furuberg og Per Olaf Lundteigen. Innledning og diskusjon.

 • Utvikling av arbeidsgivers politiske plattform.
 • Bidra til å finne strategier og tiltak for en effektiv og robust landbrukspolitikk.
 • Vi vil forme en felles kultur

  Problemstillinger:

 • Hvorfor når vi ikke fram med arbeidsgivers politiske plattform?

 • Hva vil vi, og hvordan kommer vi dit?

 • Hvordan skape nytenking i organisasjonen?

 • Behov for gode rutiner og god praksis i organisasjonen?

 • Hvordan sørge for god opplæring innen arbeidsgivers politiske plattform?

 • Hvordan skal vi få til at våre verdier blir til mer enn bare fine ord ?

Samling 2:

Arbeid lokalt:

 • Hvordan skal fylkeslagene implementere og arbeide videre med arbeidsgivers politiske plattform ?
 • Hvordan få til et felles positivt klima som fremmer nytenking, engasjement og felles identitet ?

Samling 3:

Arbeid lokalt :

• Hvordan kan Norsk Bonde og Småbrukarlag sine fylkeslag implementere dette arbeidet?
• Hvordan kan vi få medarbeidere som tenker helhet og sammenheng i alt som gjøres?
• Hvordan få tydelige ledere og ansvarsbevisste medarbeidere?
• Hvordan få arbeidsmiljøer som preges av tillit?

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Lærer må kjenne til arbeidet i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Læringsressurser

Politiske artikler på nett
PDF
Presentasjoner
Mulitimedia
Teknisk utstyr. tv, fremviser og pc

Kvalifiserende/test/eksamen

Kursbevis etter gjennomført kurs.

Eventuelle merknader

Kurset baseres på 3 kvelder a 4 timer, totalt 12 timer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.