275 Fridykking CMAS

Godkjent for 30-50 timer  |  3-12 deltakere

Mål, læringsmål

Utdanne trygge og selvstendige dykkere for fridykking i nordiske farvann.
Utdanne dykkere kvalifiserte til å tilegne seg videre dykkeerfaring sammen med meddykkere på samme eller høyere sertifikatnivå.
Utdanne sikkerhetsbevisste dykkere som verdsetter organisert dykking.

Gi elevene nok kunnskap til å avlegge dykkerforbundets prøve for fridykkersertifikat med en, to eller tre stjerner alt etter oppnådd kompetansenivå og alder.

Målgruppe og forkunnskaper

7 år ved kursstart, svømmedyktig.
Unge deltakere bør ha følge av voksne ettersom det er nokså mye av og på med utstyr.
Alle deltakere på et kurs bør ha omentrent samme erfaring med dykking eller samme aldersgruppe.
Hvis deltakerne er apparatdykkere eller har annen dykkererfaring kan kurstiden reduseres betraktelig.

Kursinnhold

 • Teoriundervisning med praktisk tilnærming. Demonstrasjon av utstyr mm
 • Bassengtrening for å beherske grunnleggende teknikker og tilpasse utstyr
 • Dykk i sjø under varierende forhold, gjerne i litt bølger eller mørke.
 • Førstehjelp (HLR og hypotermi) teori og praktiske øvelser.
 • Kameratredning av besvimt dykker på 3 m dyp med 50 m til land.
 • Signaler, knuter.
 • Boyles lov.
 • Stressøvelser (vann i maska, droppe bly, uten abc-utstyr osv).
 • Utholdenhet (lange svømmedistanser på rygg/bryst med gjentatte neddykk).
 • Planlegging av dykk (sikkerhet, båttrafikk, vær, dykkeren, alarmplan, utstyr).
 • Lovverk (fredning av laksefisker og kreps, kulturminner, sjøvett og vikepliktsregler).

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Grunnleggende teori som forelesning og diskusjoner. Førstehjelp, bassengtrening og dykking foregår parvis med instruktør. Redningsøvelser og planlegging av dykk som gruppearbeid.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent fridykkerinstruktør innen CMAS for det sertifikatet som skal utstedes.
I sjø må det være minst en instruktør pr 6 elever.

Læringsressurser

Læreboka fridykking og tilleggsmateriell som godkjente instruktører har tilgang til.
Klasserom, basseng og skjermet sted i sjø. Gjerne båt.
Fridykkerutstyr. Valgfritt om elever eller kursholder skaffer dette.

Kvalifiserende/test/eksamen

Dykkerforbundets eksamen for fridykkere i aktuell vanskelighetsgrad. En, to og trestjernes sertifikat.
Beviset gjør at deltakere kan delta i idrettsforbundets konkurranser og arrangement for fridykkere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.