274 Introduksjon til landbruket

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ungdom på vei inn i næringa skal få et innblikk i de mulighetene landbruket gir,både ulike produksjonsgreiner og omsetningskanaler, og de skal knytte kontakter og bygge nettverk med andre i samme situasjon

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Unge voksne i alderen 18-35 år med interesse for landbruk.

Innhold

Ammeku Sau Nortura Driftsbygninger og mekanisering, bærekraftige investeringer Landbruksquiz/nettverksbygging

Melkeku Geit Tine Potet, bær og grønnsaker REKO-ring, andelslandbruk Økologisk produksjon Gårdsbesøk Besøk til foredlingsbedrift, Bondens marked, REKO-utlevering, e.a.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Presentasjoner, form avhenger av innleder på hvert enkelt tema.
For gårdsbesøk kreves overtrekk til klær og sko.

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Gårdsbesøk, evt besøk til foredlingsbedrift

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.