274 Introduksjon til landbruket

Godkjent for 8-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Ungdom på vei inn i næringa skal få et innblikk i de mulighetene landbruket gir,både ulike produksjonsgreiner og omsetningskanaler, og de skal knytte kontakter og bygge nettverk med andre i samme situasjon

Målgruppe og forkunnskaper

Unge voksne i alderen 18-35 år med interesse for landbruk.

Kursinnhold

Ammeku
Sau
Nortura
Driftsbygninger og mekanisering, bærekraftige investeringer
Landbruksquiz/nettverksbygging

Melkeku
Geit
Tine
Potet, bær og grønnsaker
REKO-ring, andelslandbruk
Økologisk produksjon
Gårdsbesøk
Besøk til foredlingsbedrift, Bondens marked, REKO-utlevering, e.a.

Arbeidsmåte

  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Diskusjon

Gårdsbesøk, evt besøk til foredlingsbedrift

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.facebook.com/events/2060802377568857/

Læringsressurser

Presentasjoner, form avhenger av innleder på hvert enkelt tema.
For gårdsbesøk kreves overtrekk til klær og sko.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.