271 Terrengsykling

Godkjent for 10-12 timer  |  5-12 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne får teoretisk og praktisk innblikk i de viktigste utfordringene man møter i terreng sykling. Det praktiseres øvelser og triks for å utvikle egen ferdighet på sykkel. Deltakerne lærer om terrengvurdering, sykkelteknikk og kjøremønster/stivalg.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltagerne bør være godt vant til sykling i bakke. Kurset egner seg for folk som ønsker å få større utbytte eller trygghet i terrengsykling. Kurset passer for ungdom.

Kursinnhold

 • Sikkerhet og nødvendig utstyr.
 • "Selvhjulpen" ved lite sykkelhavari.
 • Bremseteknikk
 • Sykkelteknikk
 • Stivalg
 • Balanse
 • Enkel innføring i vurdering av faremomenter.
 • Praktiske øvelser i pump track
 • Praktisk stisykling i fjellet

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset inneholder først og fremst mye sykling.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjente instruktører og lang erfaring med terreng sykling.

Kvalifiserende/test/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.