271 Terrengsykling

Godkjent for 10–12 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får teoretisk og praktisk innblikk i de viktigste utfordringene man møter i terreng sykling. Det praktiseres øvelser og triks for å utvikle egen ferdighet på sykkel. Deltakerne lærer om terrengvurdering, sykkelteknikk og kjøremønster/stivalg.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltagerne bør være godt vant til sykling i bakke. Kurset egner seg for folk som ønsker å få større utbytte eller trygghet i terrengsykling. Kurset passer for ungdom.

Innhold

  • Sikkerhet og nødvendig utstyr.
  • "Selvhjulpen" ved lite sykkelhavari.
  • Bremseteknikk
  • Sykkelteknikk
  • Stivalg
  • Balanse
  • Enkel innføring i vurdering av faremomenter.
  • Praktiske øvelser i pump track
  • Praktisk stisykling i fjellet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Kurset inneholder først og fremst mye sykling.

Krav til lærer/instruktør

Godkjente instruktører og lang erfaring med terreng sykling.

Avsluttende prøve/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.