270 Kanopadling og paintball

Godkjent for 10-12 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Kano:
Kunne padle dit man vil og være sikker i kanoen.
Pantball:
Kunne opptre på en sikker måte for seg selv og andre. Kunne vite verdien av samarbeid og tillit i laget.

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom

Kursinnhold

Kanopadling

  • Introduksjon, gjennomgang av sikkerhetsrutiner, teknikktrening, lek på vannet
  • Bli kjent med kanoen og få opplæring i bruk.
  • Gå gjennom sikkerhetsrutiner og nødprosedyrer.
  • Lære å mestre kanoen, padle dit en vil, være trygg i kajakken

Paintball

Tema:
Paintball, teori og praksis.

Stikkord:
Sikkerhet, utstyr, regler, strategier, tips og råd. Innføring i bruk av utstyr, hvordan forholde seg til hverandre på banen. Noe praktisk innføring.

Arbeidsform:
Teori og praktisk

Problemstillinger:
Hva trengs av forberedelser før man går i gang med spillet? Hvordan ivareta sikkerheten for deltakerne? Hvorfor er det så viktig med strategier, samarbeid og tillitt til hverandre? Hvordan håndterer man utstyr som drakter, hjelmer og pistoler, og hvorfor er dette så viktig?

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent paintballinstruktør og kanoinstruktør med nødvendig bakgrunn innen kanopadling og sikkerhet i vann.

Læringsressurser

Kanoer og paintballutstyr

Kvalifiserende/test/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.