270 Kanopadling og paintball

Godkjent for 4–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kano:
Kunne padle dit man vil og være sikker i kanoen.
Pantball:
Kunne opptre på en sikker måte for seg selv og andre. Kunne vite verdien av samarbeid og tillit i laget.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom

Innhold

Kanopadling

  • Introduksjon, gjennomgang av sikkerhetsrutiner, teknikktrening, lek på vannet
  • Bli kjent med kanoen og få opplæring i bruk.
  • Gå gjennom sikkerhetsrutiner og nødprosedyrer.
  • Lære å mestre kanoen, padle dit en vil, være trygg i kajakken

Paintball

Tema: Paintball, teori og praksis.

Stikkord: Sikkerhet, utstyr, regler, strategier, tips og råd. Innføring i bruk av utstyr, hvordan forholde seg til hverandre på banen. Noe praktisk innføring.

Arbeidsform: Teori og praktisk

Problemstillinger:

  • Hva trengs av forberedelser før man går i gang med spillet?
  • Hvordan ivareta sikkerheten for deltakerne?
  • Hvorfor er det så viktig med strategier, samarbeid og tillitt til hverandre?
  • Hvordan håndterer man utstyr som drakter, hjelmer og pistoler, og hvorfor er dette så viktig?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kanoer og paintballutstyr

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjent paintballinstruktør og kanoinstruktør med nødvendig bakgrunn innen kanopadling og sikkerhet i vann.

Avsluttende prøve/eksamen

Nei

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.