269 God kontakt og fokus hos hund og eier

Godkjent for 4–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne skal lære om operant - og klassisk betinging
 • Deltakerne skal lære om og anvende ulike treningsmetoder
 • Deltakerne skal lære og trene på ulike belønningsmetoder
 • Deltakerne skal trene hunden til å holde god kontakt med fører i ulike situasjoner og
 • miljøer
 • Deltakerne skal trene på at hunden skal holde fokus og være konsentrert i ulike
 • innlæringssituasjoner
 • Deltakerne skal trene på ulike møtesituasjoner

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeeiere med hunder som har problemer med å holde kontakt og fokus under trening og i ulike møtesituasjoner.
Fordel om ekvipasjen har gått valpekurs og har fortsatt treningen.

Innhold

 • Kartlegging av hundeførere og hunder – hvilke utfordringer har de
 • Sette mål for kurset for hver enkelt – hva vil de arbeide med
 • Operant – og klassisk betinging
 • Belønningsmetoder og belønningsutvikling (lek, godbiter, shaping, timing, frekvens, omvendt lokking)
 • Værsågod
 • Frikommando
 • Kontakt trening og focustrening
 •  Hvordan takle møtesituasjoner
 • Innkallingstrening – komme raskt når fører roper

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

NKK Trinn 1 instruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.