268 Slåttekurs med ljå inklusiv botanikk og økologi i slåtteenger

Godkjent for 4–32 timer  |  4–16 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

I) Lære praktisk skjøtsel av gamle slåtteenger med ljåslått og redskapspleie.
II) Gi et innblikk i artsmangfoldet (hovedsakelig karplanter) og økologi i slåtteenger.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i å lære praktisk kunnskap om ljåslått f.eks. eiere av slåtteenger og botanisk interesserte. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Deltakerne blir delt i to grupper og hver gruppe har teoretisk og praktisk undervisning i de to hovedtemaene.

I) Bruk og vedlikehold av ljå

 • Introduksjon til verktøyet ljå, hvilke typer finnes og hva disse brukes til
 • Tilpassing av ljå til den enkelte person
 • Vedlikehold av ljå
 • Praktisk bruk av ljå

II) Introduksjon i økologi og artsmangfold i slåtteenger med praktiske øvelser der man bestemmer karplanter

 • Hva er en slåtteeng?
 • Grunnlegende aspekter av økologi og artsmangfold i slåtteenger
 • Introduksjon i slåtteenger som elementer i det norske kulturlandskapet
 • Hvorfor er slåtteenger en rød-listet naturtype?
 • Artsmangfold av karplanter i slåtteenger
 • Hvordan vedlikeholder man artsmangfold i slåtteenger?
 • Praktiske øvelse i arts-kunnskap og bestemmelse av karplanter

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Slåtteenger og skjøtsel:

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/RodlisteNaturtyper/Vurdering/Slåtteeng/74

http://www.miljostatus.no/slattemark

https://www.regjeringen.no/contentassets/80fbe7d1609d496a8f7422b991dad48a/slattemark_infoark_110513.pdf

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/95/DN_handlingsplan_2009-6_nett%20(2).pdf

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/636/1.pdf

Botaniske litteratur:

Mossberg, Bo & Lennart Stenberg: Gyldendals store nordiske flora

Lid, Johannes & Dagny Tande Lid: Norsk flora

Verktøy:

https://www.felleskjopet.no/butikk/hus-og-hage/hageredskap/spader-skuffer-og-river/ljaablad-58x4-valdres-hamre-50235067/

https://www.felleskjopet.no/butikk/hus-og-hage/hageredskap/spader-skuffer-og-river/ljaafeste-mnoekkel-fljaaorv-ha-50237248/

https://www.felleskjopet.no/butikk/hus-og-hage/hageredskap/spader-skuffer-og-river/ljaaorv-tre-rett-profil-hamre-50235078/

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

* Solid kunnskap om bruk og vedlikehold av ljå
* Solid økologisk kunnskap om slåtteenger og botanisk kunnskap om slåtteeng-vegetasjon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.