267 Jaktlydighet for støtende fuglehunder

Godkjent for 10–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal i løpet av kurset lære seg metoder for å kunne trene sine støtende fuglehunder mot korrekt viltbehandling og lydighet i jaktsituasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i hvordan man trener en støtende fuglehund. Ingen krav om forkunnskaper, kurset retter seg mot både nybegynnere og litt mer viderekommende.

Innhold

  • Treningsrelasjon hund/fører
  • Engasjement og belønninger
  • Selvkontroll
  • Å bli sittende
  • Å sitte på signal
  • Å reagere på signalet
  • Fra bevegelse
  • På avstand
  • Nødvendigheten av en plan-B, og å kunne avbryte uønsket atferd.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

http://www.klickerklok.se/bok/

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Praktisk trening/arbeid
Deltakerne vil arbeide med egne hunder i praksis med veiledning av instruktør, samt de vil få mulighet til å observere de andre deltakerne i trening.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.