266 Kart og kompass for nybegynnere

Godkjent for 8-12 timer  |  5-12 deltakere

Mål, læringsmål

Få en teoretisk gjennomgang i bruk av kart og kompass og en dag med varierte praktiske oppgaver for å øke innsikten og ferdigheten i bruk av kart og kompass.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle over 14 år

Kursinnhold

Kompasset

Lære om kompasset sine enkelte deler og lære de forskjellige ting man kan gjøre ved hjelp av kompasset.

Kartet

 • Lære om kartets formål/målsetting og oppbygging.
 • Forstå kartets tegnforklaringer.
 • Lære om hva kart i forskjellig målestokk vil si for vår bruk av kartet.
 • Forstå kartets forskjellige bruk av farger.
 • Forstå viktigheten av koter, og hvordan de tegnes, for å kunne lese terreng gjennom kartet.
 • Forstå viktigheten av kartets oppdateringstidspunkt (årstall).
 • Forstå angivelse av koordinater i både geografisk og UTM sammenheng, og å kunne angi riktige koordinater i en nødsituasjon.
 • Lære seg å bruke all den informasjonen man finner i et kart på en god måte.

Orientering

Her legger vi vekt på at deltagerne skal lære seg å orientere etter kart i forskjellige målestokker. Forskjellige målestokker av kart inneholder helt forskjellig informasjon. Man trenger øving for å få på plass forståelsen av at forskjellige målestokker gjør at man må tenke forskjellig om avstander, gangtider, kontrollpunkter med mer.

 • Hvordan orientere i skogsterreng?
 • Hvordan orientere i tåke og dårlig sikt?
 • Trening på å ta ut kompasskurs, veivalg, bruk av kompass og kartpunkter i skogsterreng og/eller tåke/dårlig sikt.
 • Sikre kontrollpunkter, terrengformasjoner, karttegn og annen relevant kartinformasjon og hvordan vi bruker dette i forbindelse med trygg orientering og fornuftige veivalg.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.