265 Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksjon

Godkjent for 16-20 timer  |  3-10 deltakere

Mål, læringsmål

Gi deltakerne kunnskap om og praktisk innføring i hvordan man avler dronninger.
Gi deltakerne forståelse for hvorfor man avler dronninger, og hvilke effekter det har på egen birøkt.
Gi deltakerne kunnskap om hvordan dronninger skal innføres.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset er beregnet for birøktere med grunnleggende kunnskap om birøkt.

Kursinnhold

 • Hvorfor ny dronning?
 • Grunnleggende om dronninger
 • Nasjonalt avlsarbeide
 • Hvordan blir det ny dronning i et bifolk?
 • Utstyr til dronningavl
 • Hvordan produsere dronninger?
 • Merking av dronninger
 • Parebifolk
 • Kontrollert paring
 • Droneproduksjon
 • Dronninginnføring
 • Avleggerproduksjon

Forslag til timeplan for kurset:

Dag 1
Introduksjon til dronningproduksjon.
Tilhørende powerpointpresentasjon.
Teoretisk undervisning i klasserom, ca 3 timer.

Dag 2
Tillaging av cellebygger: Forbered cellebygger. Flytt rammer over dronninggitteret eller lag bifolk dronningløst. Kontroll av dronningceller.
Praksis i bigården, ca 3 timer.

Hjemmeaktivitet etter dag 2: Gjennomfør kursaktivitetene i egen bigård.
Etter 8 dager kontrolleres rammene/bifolket for dronningceller. Eventuelle celler fjernes.

Dag 3
Omlarving.
Innfør cellelist i cellebygger.
Vurder fôrsituasjonen. Fôr ved behov.
Bruk av viderefører (finisjer).
Buring av dronninger.
Praksis i bigården, ca 3 timer.

Hjemmeaktivitet etter dag 3: Gjennomfør kursaktivitetene i egen bigård.

Dag 4
Merking og innføring av dronninger.
Bruk av dronningcelle.
Parekassetter, avleggere eller skaksverm.
Praksis i bigården, ca 4 timer.

Hjemmeaktivet etter dag 4: Gjennomfør kursaktivitetene i egen bigård.

Dag 5
Tur til parestasjon. Deltagerne tar med egne dronninger.
Praksis i bigården, ca 3 timer.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lærer/instruktør legger opp et opplegg som er i tråd med det som er beskrevet i lærehefte, men tilpasses egen erfaring og kunnskap.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfaren birøkter som selv har avlet dronninger.

Læringsressurser

Lærehefte: Dronningavl, dronningfornyelse og avleggerproduksjon. Utgitt av Norges Birøkterlag 2007.
Utstyr til dronningavl og demonstrasjon av avleggerproduksjon/skaksvermer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.