264 Fruktdyrking i marginalt klima

Godkjent for 15–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få en innføring i fruktdyrking med hovedvekt på epler, plommer og bær. Deltakerne skal få kunnskap om hva som er mulig å dyrke i sone 7,- 8.

* De får kunnskap om aktuelle sorter og vekstforhold i sone 7, -8.
* De lærer om økologisk dyrking og leter opp aktuelle nettressurser om tema.
* De gjennomgår i teori og prakis forbereding til utplanting, miljøforbedring, tynning og overvintring.
* De lære om sjukdomsbekjemping.
* Gjennom praktis trening og demonstrasjon lærer de beskjæring.
* Gjennom planlegging og erfaringsutveksling lærer deltakerne hvordan det legges til rette for innkjøp og høsting av det de har dyrket.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Grunnleggende kurs for alle som har interesse for hage og fruktdyrking.

Innhold

Samling 1. 3 timer.

 • Historikk og teoretisk innføring i emnet.
 • Om aktuelle sorter, hardførhet og sortsegenskaper.
 • Vekstforhold , klima, jord og næring.
 • Vekst og hvrdan plantene utvikler seg.

Samling 2. 3 timer.

 • Gjennomgamg av aktuell litteratur fra fagmiljøet.
 • Om økologisk dyrking, bla se på nettet hva som finnes.
 • Forberede planting, lære om dyrking - miljøforbedring om jord, gjødsling vatning og ugrasbekjempelse
 • Om sjukdommer og plantevern.
 • Tynning og overvintring.

Samling 3. 6 timer.

 • Lære om beskjæring på besøk i fruktgård.
 • Få demonstrasjon av beskjæring og kunne få øve på dette.
 • Planlegge innkjøp av planter på hagesenter.

Samling 4. 3 timer.

 • Kursavslutning med utstilling.
 • Avslutningen brukes i forbindelse med evaluering og erfaringsdeling.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Beskjæringsverktøy.
* Bøker og nettressurser om tema.

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.