263 Permakultur teori og praksis i egen hage

Godkjent for 15-20 timer  |  10-22 deltakere

Mål, læringsmål

Lære om permakulturprinsippene:

 • Hvordan motstå klimaekstremer
 • Hvordan binde karbon
 • Hvordan oppnå oljeuavhengighet
 • Hvordan øke biomangfoldet

Lære å tilpasse permakulturprinsippene i praksis i egen hage

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som vi tilpasse permakulturprinsipper i egen hage/ på egen parsell

Kursinnhold

Kurset er tenkt over to dager.

 • Foredrag og workshop om permakultur
 • Tegne design av en permanent kjøkkenhage
 • Plante ny polykultur av nyttevekster
 • Hvordan etablere og lykkes med beplantninger
 • Lage design for permanente beplantninger til egen gård

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

www.permakulturplanter.no

Krav til lærer/instruktør

At han kan tilpasse kurset til geografisk beliggenhet og klima hos den enkelte hageeier.

Læringsressurser

 • Redskap
 • Lærers råd og demonstrasjon av samplantinger
 • Info på papir

Kvalifiserende/test/eksamen

Kursbevis deles ut.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.