263 Permakultur teori og praksis i egen hage

Godkjent for 15–20 timer  |  4–22 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om permakulturprinsippene:

* Hvordan motstå klimaekstremer
* Hvordan binde karbon
* Hvordan oppnå oljeuavhengighet
* Hvordan øke biomangfoldet

Lære å tilpasse permakulturprinsippene i praksis i egen hage

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vi tilpasse permakulturprinsipper i egen hage/ på egen parsell

Innhold

Kurset er tenkt over to dager.

  • Foredrag og workshop om permakultur
  • Tegne design av en permanent kjøkkenhage
  • Plante ny polykultur av nyttevekster
  • Hvordan etablere og lykkes med beplantninger
  • Lage design for permanente beplantninger til egen gård

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Redskap
* Lærers råd og demonstrasjon av samplantinger
* Info på papir

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

At han kan tilpasse kurset til geografisk beliggenhet og klima hos den enkelte hageeier.

Avsluttende prøve/eksamen

Kursbevis deles ut.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.