262 Kvalifisert førstehjelp - Redningshund

Godkjent for 36–40 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi hundeførere i Norske Redningshunder kompetanse til å kunne gi livreddende førstehjelp under vanskelig forhold så vel sommer som vinter.

Deltakerne lærer om:

 • Den første livreddende hjelpen
 • Alvorlige skader og sykdomstilfeller
 • Ulykker og forebyggende tiltak


Avsluttende prøver skal bestås for å bli godkjent førstehjelper på kvalifisert nivå.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kommende Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å gi av seg selv i redningstjenesten sommer og vinter. Det kreves ingen forkunnskaper.

Innhold

Hovedtemaer:

 • Del 1 Den første livreddende hjelpen
 • Del 2 Alvorlige skader og sykdomstilfeller
 • Del 3 Ulykker og forebyggende tiltak
 • Del 4 Avsluttende prøver m/avslutning

Samling 1 Timer med lærer: 4

Tema:

 • Egensikkerhet og varsling Tema1.1
 • Frie luftveier (A) tema 1.2
 • Pusten (B) tema 1.3

Samling 2 Timer med lærer: 10

Tema:

 • Blodsirkulasjon, tema 1.4
 • Bevissthet og hjernens funksjon (D), tema 1.5
 • Avdekke og vurdere omgivelsene (E), tema 1.6
 • Pasientundersøkelse, tema 1.7
 • Bevistløs som puster normalt, tema 1.8
 • HLR (hjerte- og lungeredning) – DHLR (hjertestarter), tema 1.9

Samling 3 Timer med lærer: 8

Tema:

 • Smerter i brystet, tema 2.1
 • Smerter i Buken, tema 2.2
 • Praktisk trening
 • Hodeskader og redusert bevissthet, tema 2.3
 • Kramper, tema 2.4
 • Skader i nakke og rygg, tema 2.5
 • Forgiftning og rus, 2.6

Samling 4 Timer med lærer: 4

Tema:

 • Skader på huden, tema 2.7
 • Forstyrrelser i kroppstemperatur, tema 2.8

Samling 5 Timer med lærer: 8

Tema:

 • Psykososial førstehjelp, tema 3.2
 • Akutte barnesykdommer, tema 2.9
 • Skader på muskler og skjelett, tema 2.10
 • Praktisk øvelse
 • Sikkerhet og spesielle hendelser, tema 3.1

Samling 6 Timer med lærer: 6

Tema:

 • Bruk av legemidler og observasjonsskjema, tema 3.4
 • Praktiske øvelser tema 3.3
 • Avsluttende praktisk prøve, tema 4

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bok: Førstehjelp ( siste utgave)
Hefte: Grunnkurs hjertestarter
Deltagerhefte

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i Førstehjelp fra Røde Kors eller Norsk Folkehjelp

Avsluttende prøve/eksamen

Det gjennomføres en teoretisk prøve som omfatter alle de teoretiske emnene, samt en praktisk prøve i hjerte og lungeredning. Begge prøver skal bestås for å bli godkjent førstehjelper på kvalifisert nivå.

Utfyllende opplysninger

Kurset går over to helger. Det totale timeantallet skal være minimum 36 timer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.