262 Kvalifisert førstehjelp - Redningshund

Godkjent for 36-40 timer  |  5-25 deltakere

Mål, læringsmål

Gi hundeførere i Norske Redningshunder kompetanse til å kunne gi livreddende førstehjelp under vanskelig forhold så vel sommer som vinter.

Deltakerne lærer om:

  • Den første livreddende hjelpen
  • Alvorlige skader og sykdomstilfeller
  • Ulykker og forebyggende tiltak

Avsluttende prøver skal bestås for å bli godkjent førstehjelper på kvalifisert nivå.

Målgruppe og forkunnskaper

Kommende Hundeførere i Norske Redningshunder som ønsker å gi av seg selv i redningstjenesten sommer og vinter. Det kreves ingen forkunnskaper.

Kursinnhold

Hovedtemaer:
Del 1 Den første livreddende hjelpen
Del 2 Alvorlige skader og sykdomstilfeller
Del 3 Ulykker og forebyggende tiltak
Del 4 Avsluttende prøver m/avslutning

Samling 1
Timer med lærer: 4
Tema:
Egensikkerhet og varsling Tema1.1
Frie luftveier (A) tema 1.2
Pusten (B) tema 1.3

Samling 2
Timer med lærer: 10
Tema:
Blodsirkulasjon, tema 1.4
Bevissthet og hjernens funksjon (D), tema 1.5
Avdekke og vurdere omgivelsene (E), tema 1.6
Pasientundersøkelse, tema 1.7
Bevistløs som puster normalt, tema 1.8
HLR (hjerte- og lungeredning) – DHLR (hjertestarter), tema 1.9

Samling 3
Timer med lærer: 8
Tema:
Smerter i brystet, tema 2.1
Smerter i Buken, tema 2.2
Praktisk trening
Hodeskader og redusert bevissthet, tema 2.3
Kramper, tema 2.4
Skader i nakke og rygg, tema 2.5
Forgiftning og rus, 2.6

Samling 4
Timer med lærer: 4
Tema:
Skader på huden, tema 2.7
Forstyrrelser i kroppstemperatur, tema 2.8

Samling 5
Timer med lærer: 8
Tema:
Psykososial førstehjelp, tema 3.2
Akutte barnesykdommer, tema 2.9
Skader på muskler og skjelett, tema 2.10
Praktisk øvelse
Sikkerhet og spesielle hendelser, tema 3.1

Samling 6
Timer med lærer: 6
Tema:
Bruk av legemidler og observasjonsskjema, tema 3.4
Praktiske øvelser, tema 3.3
Avsluttende praktisk prøve, tema 4

Arbeidsmåte

  • Instruksjon med lærer
  • Praktisk trening/arbeid

.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i Førstehjelp fra Røde Kors eller Norsk Folkehjelp

Læringsressurser

Bok: Førstehjelp ( siste utgave)
Hefte: Grunnkurs hjertestarter
Deltagerhefte

Kvalifiserende/test/eksamen

Det gjennomføres en teoretisk prøve som omfatter alle de teoretiske emnene, samt en praktisk prøve i hjerte og lungeredning. Begge prøver skal bestås for å bli godkjent førstehjelper på kvalifisert nivå.

Eventuelle merknader

Kurset går over to helger. Det totale timeantallet skal være minimum 36 timer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.