261 Introduksjon til moderne abborfiske

Godkjent for 10–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakeren skal kunne bruke et variert sett med fisketeknikker og forstå når disse best kan benyttes.
* Deltakeren skal få en god forståelse for abborens biologi.
* Deltakeren skal få en god forståelse for forvaltningsprinsipper, herunder fang og slipp.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i å lære seg nye teknikker om abborfiske. Man bør ha spinnfisket før. Alder 12+

Innhold

Teorikveld (ca. 3 timer):

 • Velkommen og introduksjon
 • Hva er moderne abborfiske?
 • Biologi
 • Hvor er fisken?
 • Utstyret
 • Metodene
 • Taktikk
 • Catch & release

Praksisdag (7 timer):

 • Rigging
 • Kasteteknikker
  • Lengde
  • Presisjon


 • Metoder

  • Cranking

  • Twitching

  • Jerking

  • Jigging

  • Dropshot

  • Carolina og Texas rig

  • Neko • Fangstbehandling


Kurset kan med fordel utvides med en dag praktisk fiske (ca 5 timer) om man har kapasitet til det.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Powerpoint til teoridelen tilgjengelig.
* Velkomstbrev og kursmanual tilgjengelig.
* Mimimum en stang egnet for jiggfiske, en for twitching og en for dropshot. En av disse bør være med multisnelle (gjerne lavprofil om det er unge deltakere). Jo flere stenger man har av hver kategori, jo mer effektivt og hands-on blir kurset. Deltakerne bør oppfordres til å ta med eget utstyr, slik at man kan få anbefalinger om hva det er best egnet til.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
* Kurset er tenkt kjørt over en helg, men kan også kjøres over 4 kvelder.
* Teorikveld med instruksjon der deltakerne får oppgave i å finne aktuelle steder å fiske basert på kart.
* Praksisdag (evt. to kvelder) der deltagerne jobber i grupper av opptil 5 personer (avhengig av hvor mye utstyr man har tilgjengelig) under instruksjon og veiledning.
*Ideelt sett en dag til med praktisk fiske (alt. en kveld) der man må bruke all kunnskapen man har lært de to foregående dagene.

Krav til lærer/instruktør

Må ha erfaring med aktuelle teknikker. Det bør være minimum en veileder per gruppe med 3 deltakere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.