261 Introduksjon til moderne abborfiske

Godkjent for 10-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakeren skal kunne bruke et variert sett med fisketeknikker og forstå når disse best kan benyttes.
 • Deltakeren skal få en god forståelse for abborens biologi.
 • Deltakeren skal få en god forståelse for forvaltningsprinsipper, herunder fang og slipp.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som er interessert i å lære seg nye teknikker om abborfiske. Man bør ha spinnfisket før. Alder 12+

Kursinnhold

Teorikveld (ca. 3 timer):

 • Velkommen og introduksjon
 • Hva er moderne abborfiske?
 • Biologi
 • Hvor er fisken?
 • Utstyret
 • Metodene
 • Taktikk
 • Catch & release

Praksisdag (7 timer):

 • Rigging
 • Kasteteknikker
  • Lengde
  • Presisjon
 • Metoder
  • Cranking
  • Twitching
  • Jerking
  • Jigging
  • Dropshot
  • Carolina og Texas rig
  • Neko
 • Fangstbehandling

Kurset kan med fordel utvides med en dag praktisk fiske (ca 5 timer) om man har kapasitet til det.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Kurset er tenkt kjørt over en helg, men kan også kjøres over 4 kvelder.
 • Teorikveld med instruksjon der deltakerne får oppgave i å finne aktuelle steder å fiske basert på kart.
 • Praksisdag (evt. to kvelder) der deltagerne jobber i grupper av opptil 5 personer (avhengig av hvor mye utstyr man har tilgjengelig) under instruksjon og veiledning. *Ideelt sett en dag til med praktisk fiske (alt. en kveld) der man må bruke all kunnskapen man har lært de to foregående dagene.

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.dropbox.com/s/nny00t7ga0z30ag/Twitching%20for%20Tryte.pdf?dl=0

Krav til lærer/instruktør

Må ha erfaring med aktuelle teknikker. Det bør være minimum en veileder per gruppe med 3 deltakere.

Læringsressurser

 • Powerpoint til teoridelen tilgjengelig.
 • Velkomstbrev og kursmanual tilgjengelig.
 • Mimimum en stang egnet for jiggfiske, en for twitching og en for dropshot. En av disse bør være med multisnelle (gjerne lavprofil om det er unge deltakere). Jo flere stenger man har av hver kategori, jo mer effektivt og hands-on blir kurset. Deltakerne bør oppfordres til å ta med eget utstyr, slik at man kan få anbefalinger om hva det er best egnet til.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.