260 Fletting av pilhytte

Godkjent for 8-10 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal få kunnskap om hvordan pilen vokser og hvorfor den er egnet til å flette levende hekker eller hytter.
 • De skal kjenne prinsippene for konstruksjon av en pilhytte og kjenne til nødvendig vedlikehold som vanning, beskjæring eller videre fletting.
 • Gjennom praktisk arbeid skal deltakerne bli i stand til å sette opp sin egen pilhytte.

Målgruppe og forkunnskaper

Interesse for fletting og bruk av levende pil.

Kursinnhold

 • Litt om hvordan levende pil fungerer til fletting av gjerde og hytte.
 • Gjennomgang av bruksanvisning for hytte, hvordan skjelettet bygges opp, og hvordan man deretter begynner fletting.
 • Opplysning om barnesikkerhet som minimum avstand mellom spiler.
 • Fletting av hytten
 • Vedlikehold av hytten som klipping, eventuelt innfletting av nye skudd samt vanning gjennom sommersesongen.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Tidligere erfaring fra fletting av levende pil, nødvendigvis ikke hytte

Læringsressurser

http://www.skovstuenpil.no/wp-content/uploads/2017/03/FLETTET-PILEHYTTE.pdfhttp://www.skovstuenpil.no/wp-content/uploads/2017/03/STELL-OG-VEDLIKEHOLD-AV-PIL.pdf

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.