260 Fletting av pilhytte

Godkjent for 4–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne skal få kunnskap om hvordan pilen vokser og hvorfor den er egnet til å flette levende hekker eller hytter.
* De skal kjenne prinsippene for konstruksjon av en pilhytte og kjenne til nødvendig vedlikehold som vanning, beskjæring eller videre fletting.
* Gjennom praktisk arbeid skal deltakerne bli i stand til å sette opp sin egen pilhytte.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Interesse for fletting og bruk av levende pil.

Innhold

  • Litt om hvordan levende pil fungerer til fletting av gjerde og hytte.
  • Gjennomgang av bruksanvisning for hytte, hvordan skjelettet bygges opp, og hvordan man deretter begynner fletting.
  • Opplysning om barnesikkerhet som minimum avstand mellom spiler.
  • Fletting av hytten
  • Vedlikehold av hytten som klipping, eventuelt innfletting av nye skudd samt vanning gjennom sommersesongen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

http://www.skovstuenpil.no/wp-content/uploads/2017/03/FLETTET-PILEHYTTE.pdfhttp://www.skovstuenpil.no/wp-content/uploads/2017/03/STELL-OG-VEDLIKEHOLD-AV-PIL.pdf

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)

Krav til lærer/instruktør

Tidligere erfaring fra fletting av levende pil, nødvendigvis ikke hytte

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.