259 Jaktprøve Wachtelhund åpen klasse

Godkjent for 10–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi en teoretisk, praktisk innføring i jakttrenings prinsippene for Wachtelhund, ved å gi hundefører treningsmetoder og øvelser, som gjør hunden egnet til å starte på Jaktprøve i åpen klasse for rasen.

* Deltakeren får en gjennomgang av lydighetsmomentene i jaktprøven.
* Deltakeren får en gjennomgang av bademomentet.
* Deltakeren får en gjennomgang av slepespor.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Førere som ønsker å ta Jaktprøve i åpen klasse for Wachtelhund. Hunden bør ha grunndressuren på plass før kursstart.

Innhold

Gjennomgang av jaktprøvemomentene, Wachtelhundens iboende egenskaper. Foredrag, teori, film. Lydighetsøvelser som kontakt og samarbeid, innkalling, sitt og bli sittende, innføring i apportering og deler opp denne øvelsen som trenes hver for seg. Slepespor, bading på kommando som et dressurmoment.

 • Presentasjon av kursleder og deltagere
 • Film, foredrag
 • Hva innebærer det å jakte med en Wachtelhund
 • Deltagernes forventninger
 • Gjennomgang av momentene, som blir presentert i løpet av helgen
 • Gjennomgang av sitt og bli sittende - innkalling - kontakt
 • Teori, praksis apportering, deler opp momentet, praktiserer hver for seg
 • Gjennomgang av bademomentet, teori
 • Praksis bading
 • Gjennomgang av slepespor, teoori
 • Praktisere slepesporet
 • Evaluering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Jaktprøvemalen for jaktprøve i åpen klasse for Wachtelhund

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Film

Krav til lærer/instruktør

Utdannet jakthund instruktør via NKK/NJFF og eller jaktdommer i samarbeid med assisenter med jaktprøveerfaring innenfor rasen

Avsluttende prøve/eksamen

Kun utdeling av diplom.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.