259 Jaktprøve Wachtelhund åpen klasse

Godkjent for 10-20 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

Gi en teoretisk, praktisk innføring i jakttrenings prinsippene for Wachtelhund, ved å gi hundefører treningsmetoder og øvelser, som gjør hunden egnet til å starte på Jaktprøve i åpen klasse for rasen.

 • Deltakeren får en gjennomgang av lydighetsmomentene i jaktprøven.
 • Deltakeren får en gjennomgang av bademomentet.
 • Deltakeren får en gjennomgang av slepespor.

Målgruppe og forkunnskaper

Førere som ønsker å ta Jaktprøve i åpen klasse for Wachtelhund. Hunden bør ha grunndressuren på plass før kursstart.

Kursinnhold

Gjennomgang av jaktprøvemomentene, Wachtelhundens iboende egenskaper. Foredrag, teori, film. Lydighetsøvelser som kontakt og samarbeid, innkalling, sitt og bli sittende, innføring i apportering og deler opp denne øvelsen som trenes hver for seg. Slepespor, bading på kommando som et dressurmoment.

 • Presentasjon av kursleder og deltagere
 • Film, foredrag
 • Hva innebærer det å jakte med en Wachtelhund
 • Deltagernes forventninger
 • Gjennomgang av momentene, som blir presentert i løpet av helgen
 • Gjennomgang av sitt og bli sittende - innkalling - kontakt
 • Teori, praksis apportering, deler opp momentet, praktiserer hver for seg
 • Gjennomgang av bademomentet, teori
 • Praksis bading
 • Gjennomgang av slepespor, teoori
 • Praktisere slepesporet
 • Evaluering

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Film

Lenker til eksempler på kursprogram

Blir lagt ut på facebook og Klubbens hjemmeside.

Krav til lærer/instruktør

Utdannet jakthund instruktør via NKK/NJFF og eller jaktdommer i samarbeid med assisenter med jaktprøveerfaring innenfor rasen

Læringsressurser

Jaktprøvemalen for jaktprøve i åpen klasse for Wachtelhund

Kvalifiserende/test/eksamen

Kun utdeling av diplom.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.