258 Jaktprøvedommer harehunder- drev etterutdanning

Godkjent for 8–10 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formålet er å etterutdanne eksisterende jaktprøvedommere for drivende hunder gjennom et 8 timers kursopplegg med kompetanseheving på gjeldene regelverk for prøveformen. Deltakeren skal få opplæring i revidering av eksisterende jaktprøveregler drivende hunder tilknyttet NHKF.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Autoriserte jaktprøvedommere, samt elever og aspiranter drivende hunder

Innhold

1.Teoretisk gjennomgang med oppfriskning på dommerverkets etiske innhold utarbeidet av NKK

2. Hovedvekt på gjeldene jaktprøveregler for Drivende hunder tilknyttet NHKF med hovedfokus på ensartet og lik bedømmelse av de enkelte momenter.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

  • Dommervervets etiske retningslinjer utarbeidet av NKK.
  • NKKs Web-policy.
  • Gjeldene jaktprøveregler for drivende hunder basert på Norske Harehundklubbers Forbunds utdannings kompendium i PowerPoint.
  • Teoretiske papirloser for drivende hunder med utfylling av skogsprotokoller.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid

  • Forelesning og diskusjon
  • Teoretisk veiledning ved utfylling av skogsprotokoller/jaktprøve
  • Praktisk bedømmelse av hund i skogen

Krav til lærer/instruktør

Erfaren harejeger og jaktprøvedommer for harehunder. God muntlig og skriftlig framstillings evne, god formidlingsevne slik at jaktprøvereglenes viktige betydning blir presentert på en klar og forståelig måte. Instruktør bør inneha stor grad av integritet og respekt både lokalt og regionalt

Avsluttende prøve/eksamen

Norske Harehundklubbers evalueringsskjema med rapport om fullført kurs til NKK.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.