258 Jaktprøvedommer harehunder- drev etterutdanning

Godkjent for 8-10 timer  |  5-25 deltakere

Mål, læringsmål

Formålet er å etterutdanne eksisterende jaktprøvedommere for drivende hunder gjennom et 8 timers kursopplegg med kompetanseheving på gjeldene regelverk for prøveformen. Deltakeren skal få opplæring i revidering av eksisterende jaktprøveregler drivende hunder tilknyttet NHKF.

Målgruppe og forkunnskaper

Autoriserte jaktprøvedommere, samt elever og aspiranter drivende hunder

Kursinnhold

1.Teoretisk gjennomgang med oppfriskning på dommerverkets etiske innhold utarbeidet av
NKK
2. Hovedvekt på gjeldene jaktprøveregler for Drivende hunder tilknyttet NHKF med
hovedfokus på ensartet og lik bedømmelse av de enkelte momenter.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid
 • Forelesning og diskusjon
 • Teoretisk veiledning ved utfylling av skogsprotokoller/jaktprøve
 • Praktisk bedømmelse av hund i skogen

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Erfaren harejeger og jaktprøvedommer for harehunder. God muntlig og skriftlig framstillings evne, god formidlingsevne slik at jaktprøvereglenes viktige betydning blir presentert på en klar og forståelig måte. Instruktør bør inneha stor grad av integritet og respekt både lokalt og regionalt

Læringsressurser

 • Dommervervets etiske retningslinjer utarbeidet av NKK.
 • NKKs Web-policy.
 • Gjeldene jaktprøveregler for drivende hunder basert på Norske Harehundklubbers Forbunds utdannings kompendium i PowerPoint.
 • Teoretiske papirloser for drivende hunder med utfylling av skogsprotokoller.

Kvalifiserende/test/eksamen

Norske Harehundklubbers evalueringsskjema med rapport om fullført kurs til NKK.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.