257 Jaktprøvedommer harehund - drivende hund

Godkjent for 20–48 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har som formål å utdanne jaktprøvedommere for drivende hunder.

 • Deltakerne skal lære om etikk i dommergjerningen.
 • Deltakerne skal få en gjennomgang av jaktprøvereglene for drivende hunder.
 • Deltakerne skal lære om utfylling av jaktprøvedokumenter.
 • Deltakerne skal gjennomføre eksamen utarbeidet av NHKF.
 • Deltakerne skal gjennomføre elev- og aspirantarbeid under kontroll av dommer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Egnede kandidater som er aktive jegere og har god erfaring på jakt med drivende hund og ønsker å utdanne seg som jaktprøvedommer for drivende hunder.

Innhold

Samling 1: 8 timer med lærer

 • Kandidatpresentesjon
 • Tema: Teori med etikk og regler.
 • Stikkord: Etikk i dommergjerningen, teoretisk gjennomgang av jaktprøveregler for drivende hunder.
 • Arbeidsform: forelesning med oppgaveløsning.
 • Problemstillinger: diskusjon over enkelt temaer.

Samling 2: 8 timer med lærer

 • Tema: teoretisk gjennomgang av regelverket for drivende hunder med oppgaveløsning, utfylling av jaktprøve dokumenter som påmeldingsskjema for jaktprøver,skogs- protokoller og jaktprøveprotokoller.
 • Teoretisk trening med papirloser og utfylling av prøvedokumenter med opplesning av resultater i plenum.
 • Problemstillinger med diskusjon.

Samling 3: 4 timer med lærer

 • Tema: teoretisk gjennomgang av regelverket for drivende hunder med oppgaveløsning.
 • Teoretisk trening og oppgaveløsning
 • Problemstilling med diskusjon.

Samling 4: 4 timer med lærer og eksamens vakt.

 • Eksamen basert på eksamensoppgaver som er utarbeidet av NHKF som også utnevner eksamensvakt.

Samling 5: 8 timer Elevarbeid i skog sammen med dommer som har minimum 3 års erfaring.

 • Elevarbeid avlegges hvis mulig både på hare og rådyr los.
 • Dommer skriver rapport og signerer på elevkort.

Samling 6: 16 timer Aspirant arbeid kan bare avlegges på terminfestede prøver.

 • Skal avlegges over to dage med to forskjellige hunder for forskjellige dommere.

 • Alle egenskapmomentene i skogsprotokollen skal være bedømt.

 • Aspiranten leverer sin bedømming av hund i lukket konvolutt til dommeren umiddelbart etter prøvedagen .

 • Aspiranten eksamineres av NKKs representant, prøveleder og de aktuelle dommere.

 • Prøveleder signerer på elevkort, dersom aspiranten innstilles til autorisasjon sendes dette inn til NKK med anbefaling om autorisasjon.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Etikk og moral i dommergjerning utarbeidet av NKK.
* Utdanningskompendie i PowerPoint utarbeidet av NHKF.
* Utarbeidede papirloser fra NHKF .
* NKKs jaktprøvereglement for drivende hunder.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid
I kurset inngår teoretisk utdanning for drivende hunder i henhold til Norske Harehundklubbers Forbund sitt utdannings kompendium på PowerPoint. Utdannelsen består av tre elementer: teoretisk kurs, elevarbeid og aspirantarbeid. Kandidatene må ha ha god erfaring med jakt med drivende hund og være anbefalt av kandidatens klubb. Det legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper, som vurderingsevne, pålitelighet, muntlig og skriftelig fremstillingsevne. Kandidaten skal selv ha trent og ført hund på jaktprøve. Eleven mottar et utdanningskort som skal følge eleven gjennom hele utdanningsperioden og som påtegnes av kursleder prøveleder; NKK representanter og sensorer i NHKF. Utdannelsen kan gå over 2 år.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør skal tilfredsstille funksjonen som prøveleder og NKK representant min. 3 års erfaring som dommer

Avsluttende prøve/eksamen

* Avlagt teoretisk eksamen med godkjenning av NHKFs sensornemnd
* Avlagt elevarbeid med påtegnet elevkort.
* Avlagt Aspirantarbeide med signering av prøveledelsen og anbefaling til autorisasjon som dommer.
* Elev kortet sendes NKK for registrering og autorisering som dommer i NKK.

Utfyllende opplysninger

Merk at eksamen, enetimer og selvstudie ikke gir rett til tilskudd fra Studieforbundet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.