256 Hageboka - enklere blir det ikke

Godkjent for 12–16 timer  |  4–16 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Lære om hagearbeid fra vår til høsting.
* Lære om hvordan å få jorden grøderik, lære om kompostering.
* Lære å kunne dyrke planter uten gift og gjødsel,
* Lære om planters fysiologi
* Få kunnskap til å kunne dyrke alle hageplanter

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageeiere, anleggsgartnere, gartnere
Imidlertid er ingen forkunnskaper nødvendige

Innhold

A. Plantefysiologi.

  • Få forståelsen av hvordan planter spiser
  • Få innsikt i hvordan jordens mikroorganismer lever og spiser
  • Lære om interaksjonen mellom planter og jord

B. Kompostering

  • Hvordan, hva og når om kompostering
  • Jord-te og andre komposteringer.

C. Kjøkkenhagen.

  • Lære om såin
  • Lære om prikling.
  • Lære om utplanting.

D. Vår-, sommer- og høststelll.

  • Lære om ulik planting og innhøsting.

E.. Beskjæring, espaliering.

F. Planlegge egen hage

G. Plantevalg – flinke planter

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hageboka - enklere blir det ikke av Morten Kr. Bragdø

Organisering og arbeidsmåter


Studiesirkel (uten lærer)
Med fire kursdager, kan den ene brukes til besøk hos forfatteren av boka, eller noen med tilsvarende erfaring og praksis

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.