255 God helse gjennom grønne opplevelser

Godkjent for 12–24 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne skal oppleve mestring og nyte godt av den positive helseeffekten som grønne omgivelser gir både psykisk og fysisk.

* Deltakerne skal oppleve bedret livskvalitet gjennom grønne opplevelser og at de er en del av et positivt fellesskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer med lettere psykiske utfordringer eller som er i en vanskelig livssituasjon og som har vist interesse for å være ute og tilegne seg grønn kompetanse.

Innhold

  • Såing, planting og all annen skjøtsel av både pryd- og nyttevekster i hagen gjennom vekstsesongen
  • Høsting, sylting, safting og annen konservering av hagens spiselige vekster
  • Lage sunne måltider med ingredienser fra hagens spiskammer

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Hageselskapet: Den nyttigste hageboka

* www.hageselskapet.no/hagestoff

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Praktisk trening/arbeid
Kurset skal være en inspirasjon og hjelp til å aktiviseres gjennom instruktiv og enkel veiledning av deltakerne slik at de kan utføre skjøtsel på egen hånd.

Krav til lærer/instruktør

Kompetanse på dyrking, konservering og tilberedning av mat med vekster fra hagen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.