255 God helse gjennom grønne opplevelser

Godkjent for 12-24 timer  |  5-10 deltakere

Mål, læringsmål

  • Deltakerne skal oppleve mestring og nyte godt av den positive helseeffekten som grønne omgivelser gir både psykisk og fysisk.

  • Deltakerne skal oppleve bedret livskvalitet gjennom grønne opplevelser og at de er en del av et positivt fellesskap.

Målgruppe og forkunnskaper

Personer med lettere psykiske utfordringer eller som er i en vanskelig livssituasjon og som har vist interesse for å være ute og tilegne seg grønn kompetanse.

Kursinnhold

  • Såing, planting og all annen skjøtsel av både pryd- og nyttevekster i hagen gjennom vekstsesongen
  • Høsting, sylting, safting og annen konservering av hagens spiselige vekster
  • Lage sunne måltider med ingredienser fra hagens spiskammer

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Praktisk trening/arbeid

Kurset skal være en inspirasjon og hjelp til å aktiviseres gjennom instruktiv og enkel veiledning av deltakerne slik at de kan utføre skjøtsel på egen hånd.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kompetanse på dyrking, konservering og tilberedning av mat med vekster fra hagen.

Læringsressurser

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.