254 Frikjøring på ski

Godkjent for 16-24 timer  |  5-12 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne får teoretisk og praktisk innblikk i de viktigste utfordringene man møter i frikjøring på ski.

 • Deltakerne lærer om hengvurdering, skiteknikk, kjøremønster/linjevalg, enkel innføring i vurdering av skredfare og gruppedynamikk.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset passer for ungdom og voksne. Kurset egner seg for folk som ønsker å få større utbytte eller trygghet i løssnøterreng. Deltagerne bør være godt vant til skikjøring i bakke, og ha litt kjennskap til løssnøkjøring fra før.

Kursinnhold

 • Hengvudering
 • Skiteknikk
 • Kjøremønster/linjevalg
 • Enkel innføring i vurdering av skredfare og gruppedynamikk

Å ha kjennskap og kontroll på dette er viktig for selve skiopplevelsen, for å minimere risiko når man ferdes i skredutsatt terreng, samt kunne kjøre trygt og "energiøkonomisk" nok til å ha nødvendig overskudd gjennom en hel dag i fjellet.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset inneholder først og fremst mye skikjøring. Det egner seg for folk som ønsker større utbytte eller trygghet i løssnøterreng. Deltagerne bør være godt vant til skikjøring i bakke, og ha litt kjennskap til løssnøkjøring fra før.

Lenker til eksempler på kursprogram

Det blir mye skikjøring utenfor preparerte løyper. Kurset tar for seg hengvurdering, skiteknikk, kjøremønster/linjevalg, skredvurdering og gruppedynamikk.

Krav til lærer/instruktør

Godkjente skiinstruktører og lang erfaring i skiundervisning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.