254 Frikjøring på ski

Godkjent for 16–24 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får teoretisk og praktisk innblikk i de viktigste utfordringene man møter i frikjøring på ski.

* Deltakerne lærer om hengvurdering, skiteknikk, kjøremønster/linjevalg, enkel innføring i vurdering av skredfare og gruppedynamikk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for ungdom og voksne. Kurset egner seg for folk som ønsker å få større utbytte eller trygghet i løssnøterreng. Deltagerne bør være godt vant til skikjøring i bakke, og ha litt kjennskap til løssnøkjøring fra før.

Innhold

  • Hengvudering
  • Skiteknikk
  • Kjøremønster/linjevalg
  • Enkel innføring i vurdering av skredfare og gruppedynamikk

Å ha kjennskap og kontroll på dette er viktig for selve skiopplevelsen, for å minimere risiko når man ferdes i skredutsatt terreng, samt kunne kjøre trygt og "energiøkonomisk" nok til å ha nødvendig overskudd gjennom en hel dag i fjellet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset inneholder først og fremst mye skikjøring. Det egner seg for folk som ønsker større utbytte eller trygghet i løssnøterreng. Deltagerne bør være godt vant til skikjøring i bakke, og ha litt kjennskap til løssnøkjøring fra før.

Krav til lærer/instruktør

Godkjente skiinstruktører og lang erfaring i skiundervisning.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.