253 Friluftsliv på havet- fordypning

Godkjent for 30-48 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

• Gi deltakeren inspirasjon og kunnskaper til å bruke havet som arena for friluftsliv.
• Reflektere over "tur etter evne" gjennom erfaringer tilegnet under kurset.
• Prioritere ledelse gjennom (lederskaps-) fokus og feedback til deltakere i skipperrollen.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset er for speidere og ledere over 16 år, andre organisasjoner kan også søke om å delta. Alle deltakerne må kunne svømme. Det er fordel med erfaring fra friluftsliv og ledelse, men ingen krav.

Kursinnhold

Kurset skal gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter til å forstå hvilke muligheter og utfordringer friluftsliv på havet har å by på. Kurset favner bredt og tar sikte på å gi deltakerne opplevelser og ny kunnskap gjennom praktiske oppgaver med veiledning av en rutinert stab.

Innhold:

 • Introduksjon:Gjennomgang av båten, rigg, tauverk og utstyr. Båten som base for opplevelser på havet.

 • Introduksjon til ansvar og roller (skipper vs reder).

 • Sikkerhet: Utstyr om bord, Hva kan gå galt? Hvordan kan dette håndteres? Hvilke risikoer finnes? Forebygging? Nødsituasjoner- kommunikasjon VHF, nødpeilesender, SART, EPIRB.
  Redningsflåte og annet nødutstyr. Mann over bord. Assistanse til annet nødstedt fartøy. Ledelse i nødsituasjoner.

 • Vurdering av vær, vind, strømforhold og tidevann.
  Valg av trygg havn og fortøyningsalternativer.

 • Navigasjon:Planlegging av seilas
  Praktisk gjennomføring av seilas (dag og nattseilas på fyrlykter).
  Praktisk bruk av hjelpemidler, GPS, Radar, kompass, lanterner,

 • Mat og fangst: Sanke egen mat på havet og i fjæra: Fisk, skalldyr og planter.
  Tilberedning av mat i bysse og på land.

 • Opplevelser: Friluftsliv på og i vann. Seilas innom kystkulturminner, områder for snorkling, fisking og bruk av friluftsområder på øy. Kjennskap til bruk av fritidshavner og vurdering av egnet uthavn. Kajakktur i nærområdet.

 • Seiling og seil som fremdrift. Praktisk seiling.

 • Speiderprogram: Introduksjon til sjøspeiderprogrammet
  Gi deltakerne innsikt i aktivitetsmuligheter gjennom egen deltakelse.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Kursleder bør være godkjent ledertrener i NSF samt ha lengre erfaring med sjøspeiding/ friluftsliv på havet. Sjøspeidernettverket er naturlig rekruteringsmiljø.
 • Øvrig kursstab bør har gjennomført grunntreningen i NSF og ha erfaring fra friluftsliv på havet som gir kurset innhold og dybde.
 • En i kursstaben må kunne bekle rollen som skipper på kursfartøyet.

Læringsressurser

 • Ledelse i NSF (Faghefte)
 • Bruk av båter i speiderarbeid (NSF reglement)
 • Friluftslivsloven
 • Den Norske Los/ Fritidshavner for aktuelt område.
 • Båtmateriell: Kajakk og egnet seilskute.
 • GPS- kartplotter
 • Sjøkart for aktuelt område.
 • Fiskeredskaper

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.