253 Friluftsliv på havet- fordypning

Godkjent for 30–48 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

• Gi deltakeren inspirasjon og kunnskaper til å bruke havet som arena for friluftsliv.
• Reflektere over "tur etter evne" gjennom erfaringer tilegnet under kurset.
• Prioritere ledelse gjennom (lederskaps-) fokus og feedback til deltakere i skipperrollen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er for speidere og ledere over 16 år, andre organisasjoner kan også søke om å delta. Alle deltakerne må kunne svømme. Det er fordel med erfaring fra friluftsliv og ledelse, men ingen krav.

Innhold

Kurset skal gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter til å forstå hvilke muligheter og utfordringer friluftsliv på havet har å by på. Kurset favner bredt og tar sikte på å gi deltakerne opplevelser og ny kunnskap gjennom praktiske oppgaver med veiledning av en rutinert stab.

Innhold:

  • Introduksjon:Gjennomgang av båten, rigg, tauverk og utstyr. Båten som base for opplevelser på havet.

  • Introduksjon til ansvar og roller (skipper vs reder).

  • Sikkerhet: Utstyr om bord, Hva kan gå galt? Hvordan kan dette håndteres? Hvilke risikoer finnes? Forebygging? Nødsituasjoner- kommunikasjon VHF, nødpeilesender, SART, EPIRB. Redningsflåte og annet nødutstyr. Mann over bord. Assistanse til annet nødstedt fartøy. Ledelse i nødsituasjoner.

  • Vurdering av vær, vind, strømforhold og tidevann. Valg av trygg havn og fortøyningsalternativer.

  • Navigasjon:Planlegging av seilas Praktisk gjennomføring av seilas (dag og nattseilas på fyrlykter). Praktisk bruk av hjelpemidler, GPS, Radar, kompass, lanterner,

  • Mat og fangst: Sanke egen mat på havet og i fjæra: Fisk, skalldyr og planter. Tilberedning av mat i bysse og på land.

  • Opplevelser: Friluftsliv på og i vann. Seilas innom kystkulturminner, områder for snorkling, fisking og bruk av friluftsområder på øy. Kjennskap til bruk av fritidshavner og vurdering av egnet uthavn. Kajakktur i nærområdet.

  • Seiling og seil som fremdrift. Praktisk seiling.

  • Speiderprogram: Introduksjon til sjøspeiderprogrammet Gi deltakerne innsikt i aktivitetsmuligheter gjennom egen deltakelse.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Ledelse i NSF (Faghefte)
* Bruk av båter i speiderarbeid (NSF reglement)
* Friluftslivsloven
* Den Norske Los/ Fritidshavner for aktuelt område.
* Båtmateriell: Kajakk og egnet seilskute.
* GPS- kartplotter
* Sjøkart for aktuelt område.
* Fiskeredskaper

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

* Kursleder bør være godkjent ledertrener i NSF samt ha lengre erfaring med sjøspeiding/ friluftsliv på havet. Sjøspeidernettverket er naturlig rekruteringsmiljø.
* Øvrig kursstab bør har gjennomført grunntreningen i NSF og ha erfaring fra friluftsliv på havet som gir kurset innhold og dybde.
* En i kursstaben må kunne bekle rollen som skipper på kursfartøyet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.