252 Trygge og inkluderende møter

Godkjent for 8 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formålet med dette kurset er å gi en innføring i temaet Trygge møter. Kurset handler om hvordan man kan skape en trygg og inkluderende atmosfære i organisasjonen.

* Deltakerne blir på kurset mer bevisste på lederens rolle som den trygge voksne.
* Hvordan å skape et trygt miljø for sine medlemmer, og spesielt for barn og ungdommer.
* Hvordan skape et miljø som er fritt for mobbing, trakassering og overgrep, der alle blir sett og verdsatt.
* Deltakerne lærer også om forebygging av overgrep, og hva man gjør når man mistenker at noen kan være utsatt for overgrep, enten i speidersammenheng eller utenfor organisasjonen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Rovere og ledere

Innhold

  • Åpning
  • Ledrerollen
  • En inkluderende organisasjon
  • Forebygging og bevisstgjøring
  • Det utsatte barnet
  • Grenser
  • Evaluering og oppsummering
  • Handlingsplan
  • Avslutning

For mer utfyllende beskrivelse, se linken til kurset

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Rammer for kurset:
Ute eller inne, på et rolig sted med muligheter for deltakere til å trekke seg unna for gruppediskusjoner.

Kursholder må gjennom selve gjennomføringen av kurset synliggjøre inkluderende holdning ved å legge opp til mest mulig gruppearbeid og la alle få komme med sine tanker. Noen av temaene kan berøre deltakerne på en mer personlig plan, gjøre dem følelsesmessig sårbare. Det er viktig å gi rom for dette samtidig som man unngår å fokusere på dette.

En tillitsøvelse eller en annen “isbryter” ved starten av kurset kan løse opp stemningen og gjøre det enklere for deltakerne å dele sine tanker.

Det er en fordel hvis man får snakket gjennom noen caser i løpet av kurset. Bruk gjerne hjelpemidler som video, lyd og bilder for å hjelpe deltakerne å leve seg inn i scenarioene.

Krav til lærer/instruktør

Ledertrener

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.