251 Lavine helg

Godkjent for 10–24 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne skal få videreutviklet ferdighetene til hund og fører for lavinesøk.

* Deltakerne skal lære om sikker ferdsel og ivaretakelse av hund i vinterfjellet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer av Norske Redningshunder på alle nivåer fra nybegynner til godkjent hundefører.

Innhold

Teori om graving av figurantgrav og hundehule.
Sikker ferdsel, ivaretakelse av hund.
Metodikk, tankegang og praktisk trening i lavinesøk med hund.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogrammet til NRH. Ulike bøker om fjellredning og hundetrening.

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjent lavineinstruktør i NRH eller tilsvarende kompetanse

Avsluttende prøve/eksamen

I hht godkjenningsprogrammet til NRH

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.