251 Lavine helg

Godkjent for 10-20 timer  |  5-50 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal få videreutviklet ferdighetene til hund og fører for lavinesøk.

 • Deltakerne skal lære om sikker ferdsel og ivaretakelse av hund i vinterfjellet.

Målgruppe og forkunnskaper

Medlemmer av Norske Redningshunder på alle nivåer fra nybegynner til godkjent hundefører.

Kursinnhold

 • Teori om graving av figurantgrav og hundehule.
 • Sikker ferdsel, ivaretakelse av hund.
 • Metodikk, tankegang og praktisk trening i lavinesøk med hund.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent lavineinstruktør i NRH eller tilsvarende kompetanse

Læringsressurser

Godkjenningsprogrammet til NRH. Ulike bøker om fjellredning og hundetrening.

Kvalifiserende/test/eksamen

I hht godkjenningsprogrammet til NRH

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.