247 Spesialsøk

Godkjent for 8–20 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å gi hundeeiere mer kunnskap om:

• mental aktivisering av egen hund
• diskriminering av spesielle lukter (kantareller, dyreblod, narkotika, gass mm)
• trening for å gjør hunden mere sporsikker - uansett sportype
• demping av interessen for lukter hunden ikke skal være opptatt av
• utdanning innen jakt/ettersøk - eller redningsarbeid
• bevisstgjøring om lek som motivasjon
• generell trening og aktivisering av hund

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er alle hundeeiere/-interesserte som ønsker mer kunnskap om hund og arbeid med søk. Det trengs ingen forkunskaper

Innhold

Kurset skal inneholde :

 • Demonstrasjon av treningsplattform,
 • Informasjon om hva spesialsøk er
 • Metodebeskrivelse
 • Treningsprinsipper

Samling 1. 8 timer

Grunnleggende sportrening - teori

 • Grunnleggende sportrening og tilhørende teori
 • Luktbildet for hunden

Samling 2. 4 timer

Fordypning i detaljer i forbindelse med sportrening.

 • Diskriminering
 • Markeringstrening
 • "Handling" i sporet
 • Hvordan kan vi ”lese hunden” under sporing?
 • Belønning i sporet og ved sporslutt
 • Motivasjonsbygging
 • Hvorfor er leken så viktig?
 • Fokus på samarbeide og motivasjon.

Samling 3. 4 timer Ulike spor-typer og miljøets påvirkning

 • Harde spor som asfalt, betong, brostein med mer
 • Miljøets betydning
 • Taktikk ved sporlegging
 • Kalibreringsøvelser
 • Egnet utstyr
 • Fokus på samarbeide og motivasjon.

Samling 4. 4 timer

Øke fokus og bygge selvtillit Søke på forskjellige underlag og høyder

 • Fokus på motivasjon og videreutvikling av søksforståelse

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det eksisterer en kursperm til dette kurset.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Videoeksempler brukes i Samling 1.

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren som brukes på dette kurset har 20 års erfaring fra hundetjenesten i kriminalomsorgen

Utfyllende opplysninger

Kurset vil være en lørdag første samling, så fire samlinger med 3 uker mellom kurs dagene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.