246 Feltkurs dommerelever stående fuglehund

Godkjent for 14–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Holdningsmål: Lære og behandle deltakere på jaktprøve i fjellet på en høflig og korrektmåte slik at alle har en fin dag i fjellet.

Ferdighetsmål: Både skrive jaktprøvekrittikker, redegjøre muntlig for hundens prestasjoner og lære og lese hva hunden gjør i fjellet både når det gjelder søk og fuglebehandling.

Kunnskapsmål: Kunne bruke gjeldende regelverk i praktisk bedømming i fjellet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe: Dommerkandidater som er på veg til autorisasjonsprøve for stående fuglehunder.
Forkunnskaper: Gjennomgått nødvendig teori ( jaktprøveregler), samt teoretisk grunnlegende kunnskap fra fuglehundklubbers fellesforbund som dommerkandidater skal ha.

Innhold

  • Teorisamling med kort repetisjon av pensum for å bli jaktprøvedommer
  • Prakstisk kurs i fjellet med bedømming av hund der det å se hva en fuglehund gjør opp mot en mal, fortelle hundefører hva hunden har gjort av prestasjoner, og skrive dette ned som kritikk er vesentlig
  • En dag med Vinnerklasse og en dag med UK/AK bedømming.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

FKF DU utdaningsopplegg, DVD og jaktprøveregler for stående fuglehunder.

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
* Teori blir forelesninger med konstruktive innlegg der aktuelle tema diskuteres.
* Praksisen blir praktisk trening i å bruke teori, regelverk i praksis ute i feltet og dømme hund.

Krav til lærer/instruktør

Autorisert jaktprøvedommere i lokalt dommerutvalg.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.