246 Feltkurs dommerelever stående fuglehund

Godkjent for 14-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Holdningsmål: Lære og behandle deltakere på jaktprøve i fjellet på en høflig og korrektmåte slik at alle har en fin dag i fjellet.

Ferdighetsmål: Både skrive jaktprøvekrittikker, redegjøre muntlig for hundens prestasjoner og lære og lese hva hunden gjør i fjellet både når det gjelder søk og fuglebehandling.

Kunnskapsmål: Kunne bruke gjeldende regelverk i praktisk bedømming i fjellet.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe: Dommerkandidater som er på veg til autorisasjonsprøve for stående fuglehunder.
Forkunnskaper: Gjennomgått nødvendig teori ( jaktprøveregler), samt teoretisk grunnlegende kunnskap fra fuglehundklubbers fellesforbund som dommerkandidater skal ha.

Kursinnhold

 • Teorisamling med kort repetisjon av pensum for å bli jaktprøvedommer
 • Prakstisk kurs i fjellet med bedømming av hund der det å se hva en fuglehund gjør opp mot en mal, fortelle hundefører hva hunden har gjort av prestasjoner, og skrive dette ned som kritikk er vesentlig
 • En dag med Vinnerklasse og en dag med UK/AK bedømming.

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Teori blir forelesninger med konstruktive innlegg der aktuelle tema diskuteres.
 • Praksisen blir praktisk trening i å bruke teori, regelverk i praksis ute i feltet og dømme hund.

Lenker til eksempler på kursprogram

Kursprogram:

Fredag: Teori VK bedømming
Lørdag: Praktisk VK bedømming av hund
Lørdag kveld: Teori UK og AK bedømming
Søndag: Praktisk UK/AK bedømming

Krav til lærer/instruktør

Autorisert jaktprøvedommere i lokalt dommerutvalg.

Læringsressurser

FKF DU utdaningsopplegg, DVD og jaktprøveregler for stående fuglehunder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.