245 Fiske med fridykking og teiner

Godkjent for 8–12 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne skal få grunnleggende innføring i fridykking og plukke skjell, tang og annen mat i sjøen.
 • De skal lære grunnleggende sikkerhetsregler for aktiviteter i sjøen
 • Deltakerne skal videre lære å bygge teine, egne og sette denne i sjøen for krabbefangst. Fangsten skal vurderes, tilberedes og spises

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom over 12 år som kan svømme. Mulighet for stort utbytte nesten uansett funksjonshemninger - funksjonshemmede behøver ikke å kunne svømme.

Innhold

Fridykking.
En time med teori omkring fridykking.

 • Teknikker, farer og utstyr.
 • Innføring i hva som er spiselig på aktuelt sted.
 • 3 timer praktisk fridykking med drakt og ABC - utstyr.

 • Snekre treteine av ferdigkappede materialer og ferdige kalver.
 • Montere tau og lovlig merket bøye.
 • Innføring i regelverk omkring teinefiske.
 • Sette og trekke teine og evt garn.

Lage havets lapskaus av det man har fisket og plukket.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Drakter og ABC-utstyr til alle deltakere. Materialer og ferdige kalver, tauverk og blåser til teiner. Dykkerforbundets opplæringsmateriell til en stjerne fridykker. Sikringsbåt og dykker. Liner med bøyer.
Hammere, kniver, fiskeridirektoratets brosjyre om fiskeregler

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kort teoretisk innføring i fridykking. Praktisk øvelse i sjø med plukking av mat.
Kort teoretisk innføring i teinebygging, fiskemetoder og deretter bygging og fiske med teine og garn.
Tilberede maten med nødvendig tilbehør og spise den.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent fridykkerinstruktør til dykkerdelen.

Avsluttende prøve/eksamen

Praktisk gjennomføring og spise egen mat til slutt

Utfyllende opplysninger

Kurset er tilpasset å kunne gjennomføres på to dagsøkter pluss innhenting/tilberedelse av fangst på speiderleir

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.