244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A

Godkjent for 41–46 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Forberede kommende hundeførere på hva som venter dem på godkjenningsprøver og leteaksjoner.

Gjennomgang av hvilke ferdigheter ekvipasjen må ha og hvilke krav utdanningsprogrammet setter for godkjenning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

B-godkjente hundeførere som skal opp til A-godkjenning for første gang og hundeførere som skal opp til 1. regodkjenning.

Innhold

Dag 1.

Godkjenningsprogrammet

 • Gjennomgang av programmet og krav til godkjenning
 • Hvorfor stryker man på prøvene?

Meldingen er viktig!

 • Det hjelper ikke å finne, hvis hunden ikke forteller at den har funn
 • Hva når det er mørkt?

Operativ ledelse

 • Hva forventer Politi og Hovedredningsentralen av oss?
 • Hva forventer Norske Redningshunder av hundeføreren
 • Første hundefører på stedet - tiltakskort
 • Det er hundeførerne som er NRHs ansikt utad

Operativ leders instruks

Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land (FORF)

Opptreden på skadested

 • Hva gjør du ved funn
 • Er du klar til å rykke ut?
 • Lage sjekkliste.

Oppsumering

Dag 2.

Meldingssjekk

 • Praktisk gjennomgang i ringløype, med innspill til forbedring
 • av eventuelle svakheter.

Dag 3.

Urbant søk (ringløype)

 • Taktiske vurderinger
 • Søk på ulike objekter
 • Søk i line
 • Melding i line

Dag 4.

Sti- og flankesøk

 • Teori
 • Praktisk

Dag 5.

GPS og Basecamp

Dag 6.

Nødnett sluttbrukerkurs FORF

Dag 7.

Øvelse: Søk i Skog og urbant

 • Teig i bebyggelse
 • Teig i skog
 • Teig blandet
 • Sporoppsøk fra vei
 • Sporoppsøk fra sist sett

Deltakerne må finne, de må se at hunden virker.
Tørre å stå fram - være ærlig mot seg selv og ta på seg et ansvar:
Eks. Hvem har den beste sporhunden,feltsøk, sporoppsøk osv.

Arbeidsmåte:

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Godkjenningsprogram for Norske redningshunder.
 • Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land.
 • Instrukser for Norske redningshunder.
 • Man trenger undervisningslokale og relevant terreng.
 • GPS og PC med Basecamp

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

* Godkjent instruktør i Norske Redningshunder.
* Personer som har spesiell kompetanse i kraft av operative funksjoner i Norske
* Redningshunder eller andre relevante organisasjoner.

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset er forberedende for personer som skal godkjennes som hundeførere i Norske Redningshunder. Godkjenningen medfører en rekke prøver og tester som må bestås.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.