244 Veien til godkjent ettersøkningsekvipasje kl. A

Godkjent for 41-46 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Forberede kommende hundeførere på hva som venter dem på godkjenningsprøver og leteaksjoner.

Gjennomgang av hvilke ferdigheter ekvipasjen må ha og hvilke krav utdanningsprogrammet setter for godkjenning.

Målgruppe og forkunnskaper

B-godkjente hundeførere som skal opp til A-godkjenning for første gang og hundeførere som skal opp til 1. regodkjenning.

Kursinnhold

Dag 1.

 • Godkjenningsprogrammet

  Gjennomgang av programmet og krav til godkjenning
  Hvorfor stryker man på prøvene?

 • Meldingen er viktig!

  Det hjelper ikke å finne, hvis hunden ikke forteller at den har funn
  Hva når det er mørkt?

 • Operativ ledelse

  Hva forventer Politi og Hovedredningsentralen av oss?
  Hva forventer Norske Redningshunder av hundeføreren
  Første hundefører på stedet - tiltakskort
  Det er hundeførerne som er NRHs ansikt utad

 • Operativ leders instruks

 • Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land (FORF)

 • Opptreden på skadested

  Hva gjør du ved funn
  Er du klar til å rykke ut?
  Lage sjekkliste.

 • Oppsumering

Dag 2.

 • Meldingssjekk

  Praktisk gjennomgang i ringløype, med innspill til forbedring
  av eventuelle svakheter.

Dag 3.

 • Urbant søk (ringløype)

  Taktiske vurderinger
  Søk på ulike objekter
  Søk i line
  Melding i line

Dag 4.

 • Sti- og flankesøk

  Teori
  Praktisk

Dag 5.

 • GPS og Basecamp

Dag 6.

 • Nødnett sluttbrukerkurs FORF

Dag 7.

 • Øvelse: Søk i Skog og urbant

  Teig i bebyggelse
  Teig i skog
  Teig blandet
  Sporoppsøk fra vei
  Sporoppsøk fra sist sett

  Deltakerne må finne, de må se at hunden virker.
  Tørre å stå fram - være ærlig mot seg selv og ta på seg et ansvar:
  Eks. Hvem har den beste sporhunden,feltsøk, sporoppsøk osv.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Godkjent instruktør i Norske Redningshunder.
 • Personer som har spesiell kompetanse i kraft av operative funksjoner i Norske
 • Redningshunder eller andre relevante organisasjoner.

Læringsressurser

 • Godkjenningsprogram for Norske redningshunder.
 • Nasjonal veileder for søk etter savnet person på land.
 • Instrukser for Norske redningshunder.
 • Man trenger undervisningslokale og relevant terreng.
 • GPS og PC med Basecamp

Kvalifiserende/test/eksamen

Kurset er forberedende for personer som skal godkjennes som hundeførere i Norske Redningshunder. Godkjenningen medfører en rekke prøver og tester som må bestås.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.