243 Lagsbigården som opplæringsarena

Godkjent for 10–15 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal bli dyktigere birøktere gjennom erfaringsutveksling og praktisk arbeid i lagsbigården.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er for alle med interesse for bier uansett forkunnskaper. Det vil være bra om studiegruppen består av både erfarne og uerfarne birøktere.

Innhold

Første samling:

 • Utstyr og bekledning i lagsbigården
 • Merking av dronninger
 • Føring av notatbok/notatkort
 • Telling av varroamidd

Andre samling:

 • Sertifisering av bigården
 • Vurdere plass og svermetrang
 • Lage avlegger

Tredje samling:

 • Høsting av honning
 • Arbeid i slyngerommet

Fjerde samling:

 • Telling av midd
 • Innforing og innvintring

Femte samling:

 • Evaluering av sesongen
 • Honningsmaking/honningbedømming

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Roar Ree Kirkevold: Ingarsis birøkt.
Norges Birøkterlag: Inspirasjon og informasjon for lagsbigårder
Tidsskrift for biavl: Tema skolebigården

Organisering og arbeidsmåter


Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Hver samling bør være på fra to til tre timer og vil hver gang bli avsluttet med samtale rundt det som har vært temaer i det praktiske arbeidet. Innholdet i hver samling vil måtte tilpasses været og tilstanden i bigården, samt den enkelte deltakers ståsted og birøkterfaring.

Utfyllende opplysninger

Planen er lagd for lagsbigård i et område der birøkterne forsøker å avle fram bier som utvikler stor grad av resistens mot varroamidden uten bruk av organiske syrer. I andre lagsbigårder kan det være naturlig å bringe inn syrebehandling som tema.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.