243 Lagsbigården som opplæringsarena

Godkjent for 10-15 timer  |  3-12 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal bli dyktigere birøktere gjennom erfaringsutveksling og praktisk arbeid i lagsbigården.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset er for alle med interesse for bier uansett forkunnskaper. Det vil være bra om studiegruppen består av både erfarne og uerfarne birøktere.

Kursinnhold

Første samling:
- Utstyr og bekledning i lagsbigården
- Merking av dronninger
- Føring av notatbok/notatkort
- Telling av varroamidd

Andre samling:
- Sertifisering av bigården
- Vurdere plass og svermetrang
- Lage avlegger

Tredje samling:
- Høsting av honning
- Arbeid i slyngerommet

Fjerde samling:
- Telling av midd
- Innforing og innvintring

Femte samling:
- Evaluering av sesongen
- Honningsmaking/honningbedømming

Arbeidsmåte

  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Hver samling bør være på fra to til tre timer og vil hver gang bli avsluttet med samtale rundt det som har vært temaer i det praktiske arbeidet. Innholdet i hver samling vil måtte tilpasses været og tilstanden i bigården, samt den enkelte deltakers ståsted og birøkterfaring.

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Roar Ree Kirkevold: Ingarsis birøkt.
Norges Birøkterlag: Inspirasjon og informasjon for lagsbigårder
Tidsskrift for biavl: Tema skolebigården

Eventuelle merknader

Planen er lagd for lagsbigård i et område der birøkterne forsøker å avle fram bier som utvikler stor grad av resistens mot varroamidden uten bruk av organiske syrer. I andre lagsbigårder kan det være naturlig å bringe inn syrebehandling som tema.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.