242 Inspirasjon i hagen

Godkjent for 15-25 timer  |  5-8 deltakere

Mål, læringsmål

Vi ønsker å dele kunnskap og hageglede, med mennesker i alle aldre.
Lære seg nye kunnskaper via andres erfaringer og kunnskap vil gjøre at vi lettere kan dele grønne hagegleder.
For å kunne bli flinke hageeier og oppnå høyre grad at hageglede lærer vi om:

 • Hvordan arbeide og delta i en frivillig organisasjon?
 • Få innsikt i de ulike oppgavene i et lokallag.
 • Lære om planlegging, estetisk utforming og tekniske løsninger i forbindelse med lyssetting i hagen.
 • Lære om nye hagetrender,ved bla å reise på hagemesse sammen.
 • Lære om planlegging, steinsetting og stell av en hage.
 • Få kunnskap om stell og oppbevaring av Fucsia og Pelargonia.

Målgruppe og forkunnskaper

Vi ønsker å videreformidle kunnskapen til lokallagene.
Det trengs ingen andre forkunnskaper, enn at de har felles hageglede til å drive hagelagene videre.

Kursinnhold

 • Organisasjonskunnskap. Generell kunnskap om frivilligr organisasjoners oppbygging
 • Organisasjonskunnskap, Hvem gjør hva? Om de ulike oppgaver i et lokalt hagelag.
 • Teknikken. Lære om lyssetting i hagen. Planlegging, estetill og tekniske utfordringer.
 • Hagetrender. Vi reiser til hagemesse for å få innblikk i nye trender.
 • Oppbygging av hage. fra stein til planting av blomster, Omplanlegging og praktisk tilrettelegging.
 • Stell og oppbevaring av Fucsia og Pelargonia.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Vi vil gjerne være fleksible for å kunne lære kunnskapen videre, derfor har vi valgt forskjellige emner hver gang med varierte læring måter. Noen ganger med både veiledning og praktisk læring.

 • Vi besøker trendsettere/salgsteder.
  bildefremvisning/se verktøy som brukes eller materialer.

 • Planting og stell av planter sammen/dele erfaringer.studieringer.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Hvis noen har anbefalt læreren er dette godt nok. .

Læringsressurser

Når læreren har bøker for salg, eller anbefalinger til bøker/annet verktøy om emnet er dette positivt for kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.