242 Inspirasjon i hagen

Godkjent for 15–25 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Vi ønsker å dele kunnskap og hageglede, med mennesker i alle aldre.
Lære seg nye kunnskaper via andres erfaringer og kunnskap vil gjøre at vi lettere kan dele grønne hagegleder.
For å kunne bli flinke hageeier og oppnå høyre grad at hageglede lærer vi om:

* Hvordan arbeide og delta i en frivillig organisasjon?
* Få innsikt i de ulike oppgavene i et lokallag.
* Lære om planlegging, estetisk utforming og tekniske løsninger i forbindelse med lyssetting i hagen.
* Lære om nye hagetrender,ved bla å reise på hagemesse sammen.
* Lære om planlegging, steinsetting og stell av en hage.
* Få kunnskap om stell og oppbevaring av Fucsia og Pelargonia.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Vi ønsker å videreformidle kunnskapen til lokallagene.
Det trengs ingen andre forkunnskaper, enn at de har felles hageglede til å drive hagelagene videre.

Innhold

  • Organisasjonskunnskap. Generell kunnskap om frivilligr organisasjoners oppbygging
  • Organisasjonskunnskap, Hvem gjør hva? Om de ulike oppgaver i et lokalt hagelag.
  • Teknikken. Lære om lyssetting i hagen. Planlegging, estetill og tekniske utfordringer.
  • Hagetrender. Vi reiser til hagemesse for å få innblikk i nye trender.
  • Oppbygging av hage. fra stein til planting av blomster, Omplanlegging og praktisk tilrettelegging.
  • Stell og oppbevaring av Fucsia og Pelargonia.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Når læreren har bøker for salg, eller anbefalinger til bøker/annet verktøy om emnet er dette positivt for kurset.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
* Vi vil gjerne være fleksible for å kunne lære kunnskapen videre, derfor har vi valgt forskjellige emner hver gang med varierte læring måter. Noen ganger med både veiledning og praktisk læring.

* Vi besøker trendsettere/salgsteder.
bildefremvisning/se verktøy som brukes eller materialer.

* Planting og stell av planter sammen/dele erfaringer.studieringer.

Krav til lærer/instruktør

Hvis noen har anbefalt læreren er dette godt nok. .

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.