241 Anlegge urtehage

Godkjent for 12–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få innføring i hvordan man kan lage urtebed og anlegge en urtehage,

* Deltakerne skal lære om hvilke materialer en kan bruke til urtebed.
* Deltakerne skal lære om hvilke urter kan vi bruke i vårt distrikt,
* Deltakerne skal lære om hvilke jord de forskjellige urtene trenger samt fuktighet, sol og skygge.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for urter, både nybegynner og andre.

Innhold

  • Vi starter med forelesning om temaet
  • Vi sår og prikler de urtene deltakerne ønsker å ha i sitt bed.
  • Deltakerne møtes i en hage hvor det lages et urtebed.
  • Hagevandring med gjennomgang av urtebed hos deltakerne som ønsker besøk.
  • Evaluering av kurset, hvordan har det gått.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Teknisk utstyr som for eksempel pc, prosjektor, evt bøker om temaet, Internett kan brukes. Verktøy og materiell som passer til den enkelte deltaker.

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.