239 Jungmann speiderbåt - grunnleggende båtopplæring

Godkjent for 30–45 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
* Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
* Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av tau.
* Utvikle dine kommunikasjonsevner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Sjøinteresserte fra 14 år uten noen forkunnskaper.

Innhold

 • Svømming
 • Gjennomgang av sjøvettreglene
 • Bruk av en redningsvest og livbøye.
 • Nødsignaler til sjøs.
 • Lære hvordan man opptrer ved en nødsituasjon til sjøs.
 • Brannsikkerhet ombord.
 • Lære hvordan man stiger inn og ut av en mindre båt.
 • Lære å ro og skåte, samt legge til kai eller inntil større båt.
 • Lære hvordan man fortøyer en båt på en sikker og forsvarlig måte.
 • Knutelære
 • Behandling av båt, tauverk, seil og utstyr på god måte.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Seilbåter i størrelsen 8-42 fot, tauverk og svømmebasseng.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Erfaren seiler med god kjennskap til emnene på kurset

Avsluttende prøve/eksamen

* Speiderforbundets krav til jungmann

1. Vis at du kan svømme på dypt vann.
2. Vis at du kan sjøvettreglene.
3. Vis bruken av et livbelte og hvordan du går inn i en livbøye. Vis hvilke signaler du kan
benytte i en nødsituasjon til sjøs for å tilkalle hjelp. Vis hvordan du bør opptre hvis båten
kantrer eller synker, eller hvis en person faller over bord.
4. Redegjør for de vanligste årsakene til brann i båt. Vis at du vet hvordan vi kan redusere
faren for brann om bord og at du vet hva du skal gjøre hvis brann oppstår.
5. Vis hvordan du stiger inn og ut av en mindre båt.
6. Vis at du kan ro og skåte. Vis at du kan legge til kai eller inntil større båt på ordentlig
måte, enten ved robåt eller jolle.
7. Fortøy en båt trygt med akterfeste, både til bøye og i land. Fortøy både med dobbelt
halvstikk om egen part og med pålestikk. Redegjør for hvilken knute du skal velge.
8. Vis god behandling av båt, tauverk, seil og utstyr.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.