238 Annenstyrmann - selvstendig fører av båt under 8 meter i beskyttet farvann

Godkjent for 55-70 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Kunne lede mannskap under selvstendige seilaser i beskyttet farvann og i åpnet farvann sammen med følgebåt.
 • Få inngående kunnskap om båtbruk og ledelse av mannskap.

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom fra 16 år med god erfaring fra bruk av mindre seilbåt og ledelse av andre ungdommer

Kursinnhold

1.Tilfredsstill kravene til Matrosmerket.
2. Vær med på minst fem dagsturer med speiderbåt, og vær med på det viktigstene arbeidene om bord.
3. Lær de vanligste karttegnene på et sjøkart, og hvordan grunner og seilleder merkes. Følg nøye med på kartet på tur og vis hvor båten til enhver tid befinner seg.
4. Lær de viktigste styringsreglene, og bruk av modeller for å vise forskjellige situasjoner hvor det er fare for sammenstøt. Forklar eventuelle manøvrer. Lær de spesielle havne- og trafikkbestemmelser som gjelder i fartsområdet.
5. Før en enkel loggbok ombord i en speiderbåt.
6. Vis god ferdighet i å manøvrere en seilbåt (som skipper) under ulike forhold (sette, reve og berge seil, og trimme seil i forskjellige vindretninger), eller vis god ferdighet i å manøvrere en motorbåt. Lær om faren ved å manøvrere for nær land eller opp til større skip under fart.
7. Lær å gjøre "mann over bord"-manøvrer under ulike forhold. Vis at du kan plukke en person opp fra sjøen på ulike måter.
8. Vis at du kan velge havn, brygge og ankerplass ut fra hensyn til værforholdene, værmelding, flo og fjære, havnebeskrivelse og grunneier.
9. Vis at du kan ankre opp og fortøye forsvarlig, lette anker og gå fra kai både i avskjermet og utsatt havn.
10. Lær om fredningsbestemmelsene i farvannene på ditt hjemsted.
11. Forklar hvilket sikkert bruksområde en båt har. Fortell om betydningen av passe antall personer ombord, betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke.
12. Vis at du vet hvordan du bør opptre ombord når været blir for hardt. Vis at du kan bruke drivanker, rigge til en provisorisk drivanker, og vis hvordan en ligger på været med drivanker ute. Legge en seilbåt bi med seilet oppe.
13. Vis (forklar) hvordan du kan bringe flott eget grunnstøtt fartøy.
14. Vis at du kan bruke VHF-radio og at du kjenner reglene som gjelder ved bruk av radiosender ombord i båt.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset er en del av speiderforbundets opplæringsstige for sjøspeidere som er brukt i mange år.

Lenker til eksempler på kursprogram

 • Lenke til Annenstyrmann - selvstendig fører av båt under 8 meter i beskyttet farvann

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/annenstyrmann

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaren seiler med god kjennskap til alle punkter i opplæringsplanen.
 • VHF sertifikat

Læringsressurser

 • Seilbåter 10-25 fot,
 • Basseng eller våtdrakter, tauverk og brygge, flytevester, slepeutstyr, drivanker, VHF.

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Speiderforbundets krav til annenstyrmann

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/annenstyrmann

Eventuelle merknader

Kurset er mer omfattende opplæring enn båtførerprøven, men har mer praktisk tilnærming.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.