237 Nattseilas i kystnære farvann

Godkjent for 8-12 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne
- lese ledsanmerkninger og fyrkarakteristikker i kartet og kunne stikke ut seilingskurs i henhold til dette.
- forholde seg til andre skip/båter i samme farvan ut fra lanterneføring
- forholde seg til vikepliktreglene for både fritids- og nyttefartøyer
- vite hvor man finner informasjon om mulig driftsavvik
- vise ved praktiske øvelser at vedkommende kan navigere i trange farvann ved hjelp av navigasjonslys
- kjenne til spesielle sikkerhetsrutiner knyttet til navigasjon langs kysten etter mørkets frembrudd

Hensikten med kurset er å øke deltakernes kunnskaper og ferdigheter knyttet til ferdsel til sjøs etter mørkets frembrudd.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppe: Personer med noe kjennskap til navigasjon og båtliv.

Kursinnhold

 • Gjennomgang av grunnleggende begreper knyttet til sjømerker og tradisjonell navigasjon.
 • Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser knyttet til vikepliktsregler på sjøen
 • Praktisk bruk av navigasjonshjelpemidler som radar, kartplotter og ekkolodd
 • Tolkning av kartsymboler for fyrlykter og andre navigasjonslys
 • I praksis styre båten og følge med på kartet i mørket og se kart i forhold til egen posisjon og kjenne igjen navigasjonslys.

Kurset går over fire samlinger á 2-3 timers varighet med instruktør til stede.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

 • Instruktøren bør ha teoretiske kvalifikasjoner tilsvarende kravene i båtførerprøven i tillegg til omfattende praktisk erfaring med navigasjon basert på fyr og lykter.

 • Instruktøren bør også være godt kjent i farvannet kurset finner sted.

Læringsressurser

 • Båt egnet for fart i angjeldende farvann.
 • Sjøkart
 • Kompass
 • Oslo Sjøskoles hefte om sjøvett og navigasjon til sjøs

Kvalifiserende/test/eksamen

Deltakeren kan sette opp en seilingsplan og gjennomføre denne på tilfredsstillende vis.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.