237 Nattseilas i kystnære farvann

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne

 • lese ledsanmerkninger og fyrkarakteristikker i kartet og kunne stikke ut seilingskurs i henhold til dette.
 • forholde seg til andre skip/båter i samme farvan ut fra lanterneføring
 • forholde seg til vikepliktreglene for både fritids- og nyttefartøyer
 • vite hvor man finner informasjon om mulig driftsavvik
 • vise ved praktiske øvelser at vedkommende kan navigere i trange farvann ved hjelp av navigasjonslys
 • kjenne til spesielle sikkerhetsrutiner knyttet til navigasjon langs kysten etter mørkets frembrudd


Hensikten med kurset er å øke deltakernes kunnskaper og ferdigheter knyttet til ferdsel til sjøs etter mørkets frembrudd.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe: Personer med noe kjennskap til navigasjon og båtliv.

Innhold

 • Gjennomgang av grunnleggende begreper knyttet til sjømerker og tradisjonell navigasjon.
 • Teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser knyttet til vikepliktsregler på sjøen
 • Praktisk bruk av navigasjonshjelpemidler som radar, kartplotter og ekkolodd
 • Tolkning av kartsymboler for fyrlykter og andre navigasjonslys
 • I praksis styre båten og følge med på kartet i mørket og se kart i forhold til egen posisjon og kjenne igjen navigasjonslys.

Kurset går over fire samlinger á 2-3 timers varighet med instruktør til stede.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Båt egnet for fart i angjeldende farvann.
 • Sjøkart
 • Kompass
 • Oslo Sjøskoles hefte om sjøvett og navigasjon til sjøs

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

 • Instruktøren bør ha teoretiske kvalifikasjoner tilsvarende kravene i båtførerprøven i tillegg til omfattende praktisk erfaring med navigasjon basert på fyr og lykter.
 • Instruktøren bør også være godt kjent i farvannet kurset finner sted.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakeren kan sette opp en seilingsplan og gjennomføre denne på tilfredsstillende vis.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.