236 Matros speiderbåt - videregående båtopplæring

Godkjent for 25-35 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

 • Etter endt kurs skal deltaker kunne føre seilbåt under 8 meter i skjermet farvann på overnattingstur.
 • Deltakerne skal ha fått gode kunnskaper om tauverk, førstehjelp og seiling
 • Deltakerne skal kunne lede andre i slik seilas og føre kommando på båt under 8 meter.

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom fra 14 år med gode forkunnskaper om seil og motorbåt

Kursinnhold

 1. Tilfredsstill kravene til Lettmatrosmerket.
 2. Vis at du kan reglene for føring av flagg ombord. Vis at du kan feste, heise og hale flagget og at du kan hilse med det.
 3. Vis at du kan slå dobbelt halvstikk om egen part, båtmannsknopp, pålestikk, dobbelt flaggstikk, slippestikk og bøyestikk på en sikker måte. Vis hvordan disse knutene brukes.
 4. Lær å behandle tauverk korrekt. Lær å kveile tauverk, ta opp en kveil, henge opp en kveil, og å sy på en takling.
 5. Lær deg navnene på riggen på en enmastet seilbåt.
 6. Spleis inn en kaus på treslått tau. Feste en kaus eller lag et øye på et flettet tau.
 7. Lær å behandle seil riktig og utføre nødreparasjon av seil.
 8. Vær med på vedlikehold av en speiderbåt. Vis klargjøring av båt og utstyr før og etter bruk.
 9. Vit hvordan brann slokkes med brannslokkingsapparat og andre hjelpemidler. Forklar hvordan båten skal manøvreres hvis det bryter ut brann.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset er en del av speiderforbundets opplæringsstige for sjøspeidere og er brukt i en årrekke.

Lenker til eksempler på kursprogram

 • Lenke til speiderforbundets instruksjonsbok for matrosmerket.

https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/matros

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaren seiler som behersker alle emnene i kurset og har lov til å føre aktuelle båter.
 • Fortrinnsvis samarbeid med brannvesen om brannslukking

Læringsressurser

 • Seilbåter med utstyr, tauverk, utstyr for rep av seil, brannslukningsapparater.

Kvalifiserende/test/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.