236 Matros speiderbåt - videregående båtopplæring

Godkjent for 25–35 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Etter endt kurs skal deltaker kunne føre seilbåt under 8 meter i skjermet farvann på overnattingstur.
 • Deltakerne skal ha fått gode kunnskaper om tauverk, førstehjelp og seiling
 • Deltakerne skal kunne lede andre i slik seilas og føre kommando på båt under 8 meter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 14 år med gode forkunnskaper om seil og motorbåt

Innhold

 1. Tilfredsstill kravene til Lettmatrosmerket.
 2. Vis at du kan reglene for føring av flagg ombord. Vis at du kan feste, heise og hale flagget og at du kan hilse med det.
 3. Vis at du kan slå dobbelt halvstikk om egen part, båtmannsknopp, pålestikk, dobbelt flaggstikk, slippestikk og bøyestikk på en sikker måte. Vis hvordan disse knutene brukes.
 4. Lær å behandle tauverk korrekt. Lær å kveile tauverk, ta opp en kveil, henge opp en kveil, og å sy på en takling.
 5. Lær deg navnene på riggen på en enmastet seilbåt.
 6. Spleis inn en kaus på treslått tau. Feste en kaus eller lag et øye på et flettet tau.
 7. Lær å behandle seil riktig og utføre nødreparasjon av seil.
 8. Vær med på vedlikehold av en speiderbåt. Vis klargjøring av båt og utstyr før og etter bruk.
 9. Vit hvordan brann slokkes med brannslokkingsapparat og andre hjelpemidler. Forklar hvordan båten skal manøvreres hvis det bryter ut brann.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Seilbåter med utstyr, tauverk, utstyr for rep av seil, brannslukningsapparater.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset er en del av speiderforbundets opplæringsstige for sjøspeidere og er brukt i en årrekke.

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaren seiler som behersker alle emnene i kurset og har lov til å føre aktuelle båter.
 • Fortrinnsvis samarbeid med brannvesen om brannslukking

Avsluttende prøve/eksamen

Speiderforbundets krav til matrosmerket.
https://speiding.no/speiderprogram/speiderbasen/matros

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.