235 Livredning til sjøs

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt kurs har deltakeren følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
* kjennskap til bruk av ulike typer hjelpemidler i redningsarbeid til sjøs
* kunnskap om drukning og hypotermi
* kjennskap om HLR-redning i forbindelse med drukning
* kunnskap om ilandføring og forflytning av druknede og bevisstløse personer

Ferdigheter:
* kan bruke ulike typer redningsutstyr
* kan utføre HLR-på druknede/bevisstløse personer
* kan håndtere nedkjølte personer

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som ønsker kunnskaper og ferdigheter knyttet til livredning til sjøs.

Innhold

  • Redning med redningsstang
  • Kaste ut et flytemiddel, redningsline, livbøye
  • Ilandføring av "druknede"
  • Forflytning av bevistløse
  • Demonstrasjon i bruk av robåt for redning av person i nød
  • Svømme ut og bringe til land "druknet" person (gjelder kun de som er iført våtdrakter)
  • Trening av Hjerte-Lunge redning på dukker
  • Lære om farene ved nedkjøling (hypotermi)
  • Redde "druknede" personer fra sjøen og gi dem riktig medisinsk behandling

Deltakerne vil bytte på å være markører i sjøen og livreddere.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Ulike typer redningsutstyr
* Ulike typer båter
* Våtdrakter
* HLR-dukker
* Førstehjelpsutstyr
* Læremidler og hefter utarbeidet av Norges Speiderforbund

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om, og praktisk erfaring med, alle aspekter av kursets innhold.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakeren presenteres for et realistisk scenario/case som løses på en tilfredsstillende

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.