235 Livredning til sjøs

Godkjent for 8-10 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Etter endt kurs har deltakeren følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
* kjennskap til bruk av ulike typer hjelpemidler i redningsarbeid til sjøs
* kunnskap om drukning og hypotermi
* kjennskap om HLR-redning i forbindelse med drukning
* kunnskap om ilandføring og forflytning av druknede og bevisstløse personer

Ferdigheter:
* kan bruke ulike typer redningsutstyr
* kan utføre HLR-på druknede/bevisstløse personer
* kan håndtere nedkjølte personer

Målgruppe og forkunnskaper

Personer som ønsker kunnskaper og ferdigheter knyttet til livredning til sjøs.

Kursinnhold

 • Redning med redningsstang
 • Kaste ut et flytemiddel, redningsline, livbøye
 • Ilandføring av "druknede"
 • Forflytning av bevistløse
 • Demonstrasjon i bruk av robåt for redning av person i nød
 • Svømme ut og bringe til land "druknet" person (gjelder kun de som er iført våtdrakter)
 • Trening av Hjerte-Lunge redning på dukker
 • Lære om farene ved nedkjøling (hypotermi)
 • Redde "druknede" personer fra sjøen og gi dem riktig medisinsk behandling

Deltakerne vil bytte på å være markører i sjøen og livreddere.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om, og praktisk erfaring med, alle aspekter av kursets innhold.

Læringsressurser

 • Ulike typer redningsutstyr
 • Ulike typer båter
 • Våtdrakter
 • HLR-dukker
 • Førstehjelpsutstyr
 • Læremidler og hefter utarbeidet av Norges Speiderforbund

Kvalifiserende/test/eksamen

Deltakeren presenteres for et realistisk scenario/case som løses på en tilfredsstillende

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.