234 Lettmatros speiderbåt - grunnleggende båtopplæring

Godkjent for 30–45 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Deltakerne skal ha nødvendige ferdigheter til å seile, bruke og vedlikeholde båt under 8 meter under ledelse av skipper.
* Deltakerne skal kunne hente skipper hvis han fller over bord og føre båten til land.
* Deltakerne skal lære grunnleggende førstehjelp.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Sjøinteresserte fra 14 år med litt trening i bruk av mindre seilbåt.

Innhold

  • Kunne bruke og gjøre daglig vedlikehold av seilbåt under 8 meter under ledelse av skipper.
  • Kunne returnere og hente skipper ved mann over bord og seile til land.
  • Grunnleggende førstehjelp.
  • Knuter og fortøyning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Seilbåter i størrelsen 8-25 fot. Tauverk, sikringsbåt, svømmebasseng eller våtdrakter

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid
Kurset er en del av opplæringsstigen for sjøspeidere. Gjennomført i mange år.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren seiler med god kjennskap til emnene på kurset

Avsluttende prøve/eksamen

* Speiderforbundets krav til lettmatros

(Før lettmatroskravet skal du tilfredsstille kravet som Jungmann/Jungmannsmerket).

2. Vis at du kan svømme med klær, dukke hodet under vann, side 3
flyte og trå vannet. Ha kunnskap om livredning.
3. Ha kunnskap om egnet sikkerhetsutrustning i en mindre båt,
og lær deg riktig bruk av det. side 8
4. Lær de viktigste reglene for bruk av båter i speider- side 10
arbeidet.
5. Lær navnene på de viktigste ting om bord i en (robåt)
mindre båt. side 13
6. Vis at du kan fortøye mindre båter (ordentlig) på en sikker side 14
og forsvarlig måte under ulike forhold (i bøye, i bøye og
landfeste, langs annet fartøy eller brygge). Forklar hvorfor
det er viktig med solid og riktig dimensjonering, avfjæring
og smerting.
7. Vis at du kan bruke påhengsmotor. I stedet for dette punktet side 16
kan du lære rokommandoordene og føre kommando under
roøvelser.
8. Vis at du kan manøvrere en seilbåt eller motorbåt under side 21
ulike forhold. Manøvrer til og fra brygge, båtplass
eller bøye.
9. Lær deg styringsreglene som gjelder for mindre båter. side 29
Lær deg også de spesielle bestemmelsene som må
følges i havner, ved badeplasser og områder hvor det
drives dykking, seiltrening, fiske, e.l.
10a. Vis at du kan manøvrere ordentlig i en mindre båt for å side 32
kunne ta opp slep, ta imot slepelinen og sette den fast.
10b. Vis at du kan kaste med kasteline og gi sleper til en side 34
mindre båt. Lær om de forskjellige forhold som
oppstår ved slep, både for den slepte og for den som
sleper.
10c. Ha kunnskap om hvordan du bør opptre dersom en person side 37
faller over bord, og kan gi assistanse til en mindre båt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.