234 Lettmatros speiderbåt - grunnleggende båtopplæring

Godkjent for 30-45 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal ha nødvendige ferdigheter til å seile, bruke og vedlikeholde båt under 8 meter under ledelse av skipper.
 • Deltakerne skal kunne hente skipper hvis han fller over bord og føre båten til land.
 • Deltakerne skal lære grunnleggende førstehjelp.

Målgruppe og forkunnskaper

Sjøinteresserte fra 14 år med litt trening i bruk av mindre seilbåt.

Kursinnhold

 • Kunne bruke og gjøre daglig vedlikehold av seilbåt under 8 meter under ledelse av skipper.
 • Kunne returnere og hente skipper ved mann over bord og seile til land.
 • Grunnleggende førstehjelp.
 • Knuter og fortøyning

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset er en del av opplæringsstigen for sjøspeidere. Gjennomført i mange år.

Lenker til eksempler på kursprogram

 • Lenke til speiderforbundets instruksjonsbok for matrosmerket.

https://admin.speiding.no/sites/default/files/Dokumenter/speiderbasen/2-LETTMATROS.NYTT%20JAN.2008%20KORR.pdf

Krav til lærer/instruktør

Erfaren seiler med god kjennskap til emnene på kurset

Læringsressurser

Seilbåter i størrelsen 8-25 fot. Tauverk, sikringsbåt, svømmebasseng eller våtdrakter

Kvalifiserende/test/eksamen

 • Speiderforbundets krav til lettmatros

(Før lettmatroskravet skal du tilfredsstille kravet som Jungmann/Jungmannsmerket).

 1. Vis at du kan svømme med klær, dukke hodet under vann, side 3 flyte og trå vannet. Ha kunnskap om livredning.
 2. Ha kunnskap om egnet sikkerhetsutrustning i en mindre båt, og lær deg riktig bruk av det. side 8
 3. Lær de viktigste reglene for bruk av båter i speider- side 10 arbeidet.
 4. Lær navnene på de viktigste ting om bord i en (robåt) mindre båt. side 13
 5. Vis at du kan fortøye mindre båter (ordentlig) på en sikker side 14 og forsvarlig måte under ulike forhold (i bøye, i bøye og landfeste, langs annet fartøy eller brygge). Forklar hvorfor det er viktig med solid og riktig dimensjonering, avfjæring og smerting.
 6. Vis at du kan bruke påhengsmotor. I stedet for dette punktet side 16 kan du lære rokommandoordene og føre kommando under roøvelser.
 7. Vis at du kan manøvrere en seilbåt eller motorbåt under side 21 ulike forhold. Manøvrer til og fra brygge, båtplass eller bøye.
 8. Lær deg styringsreglene som gjelder for mindre båter. side 29 Lær deg også de spesielle bestemmelsene som må følges i havner, ved badeplasser og områder hvor det drives dykking, seiltrening, fiske, e.l. 10a. Vis at du kan manøvrere ordentlig i en mindre båt for å side 32 kunne ta opp slep, ta imot slepelinen og sette den fast. 10b. Vis at du kan kaste med kasteline og gi sleper til en side 34 mindre båt. Lær om de forskjellige forhold som oppstår ved slep, både for den slepte og for den som sleper. 10c. Ha kunnskap om hvordan du bør opptre dersom en person side 37 faller over bord, og kan gi assistanse til en mindre båt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.