233 Bruk av droner i landbruket

Godkjent for 8-40 timer  |  5-8 deltakere

Mål, læringsmål

 • Målet er å få nødvendig kompetanse for sikker drift og bruk av droner, og kvalifisere til å avlegge en offentlig eksamen.

 • Målet er at kursdeltakerne skal kunne bruke drone for ettersyn av dyr på inn og utmarksbeiter, samt til bruk i skogbruket.

Målgruppe og forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper. Kurset passer for alle som ønsker å kunne operere drone i kategorien RO1, RO2 og RO3.

Kursinnhold

 • Regelverk for bruk av droner.
 • Som bruker få forståelse av generelle luftfartsregler og -prinsipper samt grunnleggende begreper for bruk av ubemannet luftfartøy
 • Få forståelse av tekniske og operative prinsipper for drift og vedlikehold av ubemannet luftfartøy.
 • Få forståelse av luftromsorganisering, landingsplasser og lufttrafikktjenesten.
 • Få forståelse relevante menneskelige faktorer for bruk av ubemannet luftfartøy.
 • Få forståelse av vilkår som gjelder for operasjoner for bruk av ubemannet luftfartøy.
 • Praktisk bruk og vedlikehold.

Arbeidsmåte

 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Studiesirkel med lærer på den praktiske delen av studiet.

Lenker til eksempler på kursprogram

Luftfartstilsynet sitt dronekurs.

Læringsressurser

Praktisk bruk av drone, vedlikehold, og flyving.

Kvalifiserende/test/eksamen

Luftfartstilsynet sitt dronekurs som kan føre fram til en offentlig eksamen for å kunne operere droner.

http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/Nettkurs_for_droneoperat%C3%B8rer1

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.