233 Bruk av droner i landbruket

Godkjent for 8–40 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

* Målet er å få nødvendig kompetanse for sikker drift og bruk av droner, og kvalifisere til å avlegge en offentlig eksamen.

* Målet er at kursdeltakerne skal kunne bruke drone for ettersyn av dyr på inn og utmarksbeiter, samt til bruk i skogbruket.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper. Kurset passer for alle som ønsker å kunne operere drone i kategorien RO1, RO2 og RO3.

Innhold

  • Regelverk for bruk av droner.
  • Som bruker få forståelse av generelle luftfartsregler og -prinsipper samt grunnleggende begreper for bruk av ubemannet luftfartøy
  • Få forståelse av tekniske og operative prinsipper for drift og vedlikehold av ubemannet luftfartøy.
  • Få forståelse av luftromsorganisering, landingsplasser og lufttrafikktjenesten.
  • Få forståelse relevante menneskelige faktorer for bruk av ubemannet luftfartøy.
  • Få forståelse av vilkår som gjelder for operasjoner for bruk av ubemannet luftfartøy.
  • Praktisk bruk og vedlikehold.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Praktisk bruk av drone, vedlikehold, og flyving.

Organisering og arbeidsmåter


Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)
Studiesirkel med lærer på den praktiske delen av studiet.

Avsluttende prøve/eksamen

Luftfartstilsynet sitt dronekurs som kan føre fram til en offentlig eksamen for å kunne operere droner.

http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Droner/Nettkurs_for_droneoperat%C3%B8rer1

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.