231 Dyrking på balkong og terrasse

Godkjent for 18–21 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal bli bedre i stand til å se hvordan de kan utnytte et redusert areal til å dyrke pryd- og nyttevekster.

  • Lære å dyrke i krukker og kasser.
  • Lære om vanning og opplegg for vanning.
  • Lære å kartlegge mulighetene de har på sine balkonger.
  • Gjennomgå praktisk befaring påhverandres eiendom.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere som disponerer en balkong eller terrasse med muligheter for å dyrke i krukker og kasser. Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Innhold

  1. Foredrag av gartner Ida Johansen. Dette er identisk med et åpent møte i hagelaget. Hennes foredrag første kurskveld har tittelen "Dyrking i krukker og kasser på balkong og terrasse".
  2. Kartlegging av egne muligheter: Hvor mye plass har jeg til disposisjon? Hvordan er det med sol på området? Muligheter for vanning?
  3. Befaring på hverandres balkonger/terrasser. Punkt 2 og 3 gjennomføres som studiering uten lærer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gamst, Utengen, Amdal: Hage på balkongen. Det norske hageselskap 2017.

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Studiesirkel (delvis med lærer)

Krav til lærer/instruktør

Det er en fordel at læreren er utdannet og praktiserende gartner.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.