231 Dyrking på balkong og terrasse

Godkjent for 18-21 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal bli bedre i stand til å se hvordan de kan utnytte et redusert areal til å dyrke pryd- og nyttevekster.

 • Lære å dyrke i krukker og kasser.
 • Lære om vanning og opplegg for vanning.
 • Lære å kartlegge mulighetene de har på sine balkonger.
 • Gjennomgå praktisk befaring påhverandres eiendom.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltakere som disponerer en balkong eller terrasse med muligheter for å dyrke i krukker og kasser. Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Kursinnhold

 1. Foredrag av gartner Ida Johansen. Dette er identisk med et åpent møte i hagelaget. Hennes foredrag første kurskveld har tittelen "Dyrking i krukker og kasser på balkong og terrasse".
 2. Kartlegging av egne muligheter: Hvor mye plass har jeg til disposisjon? Hvordan er det med sol på området? Muligheter for vanning?
 3. Befaring på hverandres balkonger/terrasser. Punkt 2 og 3 gjennomføres som studiering uten lærer.

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Det er en fordel at læreren er utdannet og praktiserende gartner.

Læringsressurser

Gamst, Utengen, Amdal: Hage på balkongen. Det norske hageselskap 2017.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.