230 Styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte styrerepresentanter lokalt og sentralt i organisasjonen

Innhold

Trinn 1: Grunnleggende styrearbeid

Trinn 2: Praktiske styreutfordringer

Trinn 3: Daglig leder og styret

Trinn 4: Styreleder og styreledelse

Trinn 5: Regnskapsforståelse for styremedlemmer

Trinn 6: Salgs- og markedsstrategier

Trinn 7: Mål og strategiarbeid

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

  • PC
  • Fremviser
  • PP presentasjoner
  • Utdrag fra bøker

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til Norsk Bonde og Småbrukarlag
Kunnskap om styrearbeid

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomført kurs gir kursbevis

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.