230 Styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag

Godkjent for 8-16 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i styrearbeid i Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Målgruppe og forkunnskaper

Tillitsvalgte styrerepresentanter lokalt og sentralt i organisasjonen

Kursinnhold

Trinn 1: Grunnleggende styrearbeid
Trinn 2: Praktiske styreutfordringer
Trinn 3: Daglig leder og styret
Trinn 4: Styreleder og styreledelse
Trinn 5: Regnskapsforståelse for styremedlemmer
Trinn 6: Salgs- og markedsstrategier
Trinn 7: Mål og strategiarbeid

Arbeidsmåte

 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til Norsk Bonde og Småbrukarlag
Kunnskap om styrearbeid

Læringsressurser

 • PC
 • Fremviser
 • PP presentasjoner
 • Utdrag fra bøker

Kvalifiserende/test/eksamen

Gjennomført kurs gir kursbevis

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.