229 Trivsel i hagen for planter, dyr og mennesker

Godkjent for 28-31 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Planlegge og utforme eget bed i hagen, med stauder som trives.
 • Hvordan lage næringsrik jord til egen hage av eget avfall.
 • Tilegne seg kunnskap om og bygge eget insektshotell.
 • Tilegne seg kunnskap om støyping og støpe egne produkter til hagen.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som er interessert i temaene, ingen forkunnskap nødvendig.

Kursinnhold

• Samling STAUDER 3-4 timer

Plassering og utforming av bed: Planlegge hva er situasjonen i din hage nå? Sol/skygge, sitteplass, blikkfang, jordtype, jordforbedring (kommer mer om dette senere under tema kompostering)

Hvilke stauder: farger, form og størrelse?
Bruk av stauder til leplanting og som ”skulptur”/blikkfang i hagen. Bed av ulik materiale tilpasset din hage/staudene.

• Samling STAUDER 3 timer

Forelesning om stauder av gartner.

• Samling STAUDER 4 timer

Hagevandring/inspirasjon stauder, hagekaffe og innkjøp av stauder for dem som ønsker.

• Samling INSEKTSHOTELL 3-4 timer

Hvordan går man frem? bygge kasse/ramme.

• Samling INSEKTSHOTELL 3-4 timer

Plassering av hotellet. Hvilke materialer egner seg til insektshotell, sanking av materialer, ferdigstille hotellet.

• Samling KOMPOST 3 timer

Ulike typer kompost: Kald/varmkompost, markkompost, bokashi, isolert/uisollert.
Hva er kompostering? Materialbruk, dekkmateriale, plassering. Hva passer best for den enkelte? Hvordan bruke komposten? Tanker og ideer om hvordan bygge egen kompost, dele erfaringer.

• Samling KOMPOST 3 timer

Vi fortsetter, se stikkord over.

• Samling STØPING I BETONG 3 timer

Støping av for eksempel fuglebad, krukker, lysestaker eller annet til hagen.
Ulike former. Hvordan lage former selv? Hvordan støpe? Smøring av former, blanding av betong. Vi støper.

• Samling STØPING I BETONG 3 timer

Hvordan fjerne formene?Utveksle erfaringer.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Det er krav om at kursholder har god kunnskap om temaet, som er aktuelt for den enkelte samling. Samlingene vil bli ledet av faglærte eller ivrige amatører, med god erfaring.

Læringsressurser

 • Materiale for støping (nærmere info kommer)
 • Materiale til insektshotell (nærmere info kommer)
 • For bruk til egne notater: linjal, penn/blyant og ark.
 • Aktuelle bøker vil bli tatt med til de ulike samlingene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.