228 Hesten som medarbeider

Godkjent for 10–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om sikkerhet/HMS.
Få innsikt i muligheter og begrensninger i et tilbud med hest.
Få innsikt i vårt syn på hesten sine muligheter i dette opplegget.
Informasjon om hvilke kvalifikasjoner som kreves og hvordan arbeide for å oppnå god kvalitet.
Aktuelle lover og forskrifter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å arbeide sammen med hesten i hesteassisterte intervensjoner (HAI). Nåværende Inn på Tunet tilbydere- og de som ønsker å starte opp et Inn på Tunet tilbud med hest.
Deltagerne bør ha noe erfaring med hest.

Innhold

Hesten vesen og kommunikasjon. De forskjellige arbeidsområdene innenfor hesteassisterte intervensjoner og hvordan hesten kan bidra innen de forskjellige tiltakene.

Hesten som medarbeider

  • Utvelgelse av gode medarbeidere (stillingsbeskrivelse)
  • Ivaretakelse av hestens fysiske og psykiske helse Workshop i stallen med praktiske øvelser og diskusjon rundt metoder og deltagernes egne erfaringer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Powerpoint
Levende hester
Stallmiljø- ute og inne
www.mattilsynet.no

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Avsluttende prøve/eksamen

Kursbevis etter fullført kurs

Utfyllende opplysninger

Evalueringsskjemaer etter endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.