228 Hesten som medarbeider

Godkjent for 10-15 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære om sikkerhet/HMS.
Få innsikt i muligheter og begrensninger i et tilbud med hest.
Få innsikt i vårt syn på hesten sine muligheter i dette opplegget.
Informasjon om hvilke kvalifikasjoner som kreves og hvordan arbeide for å oppnå god kvalitet.
Aktuelle lover og forskrifter.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som ønsker å arbeide sammen med hesten i hesteassisterte intervensjoner (HAI). Nåværende Inn på Tunet tilbydere- og de som ønsker å starte opp et Inn på Tunet tilbud med hest.
Deltagerne bør ha noe erfaring med hest.

Kursinnhold

Hesten vesen og kommunikasjon.
De forskjellige arbeidsområdene innenfor hesteassisterte intervensjoner og hvordan hesten kan bidra innen de forskjellige tiltakene.
Hesten som medarbeider
• Utvelgelse av gode medarbeidere (stillingsbeskrivelse)
• Ivaretakelse av hestens fysiske og psykiske helse
Workshop i stallen med praktiske øvelser og diskusjon rundt metoder og deltagernes egne erfaringer.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Diskusjon
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Powerpoint
Levende hester
Stallmiljø- ute og inne
www.mattilsynet.no

Kvalifiserende/test/eksamen

Kursbevis etter fullført kurs

Eventuelle merknader

Evalueringsskjemaer etter endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.