227 Båtførerprøven med praktisk opplæring i småbåt

Godkjent for 25–30 timer  |  4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg nødvendige kunnskaper for å kunne bestå den teoretiske båtførerprøven. Pensum til båtførerprøven er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet: https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/pensum-til-batforerproven/

I tillegg til de teoretiske kunnskapene er det et mål for dette kurset at deltakerne gjennom praktisk opplæring skal tilegne seg nødvendige ferdigheter og holdninger for å kunne ferdes sikkert på sjøen i små motorbåter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

14 år eller eldre.

Innhold

 • Båten og bruksegenskapene
 • Motorer i fritidsbåter
 • Sikkerhetsutstyret
 • Fortøyning og ankring
 • Manøvrering
 • Kystnatur og miljø
 • Badeliv og sjøsport
 • Naturkreftene
 • Posisjoner, retninger og avstander
 • Sjøkartet og merkesystemet
 • Kurser og peilinger
 • Navigasjonsinstrumenter
 • Regler for styring og seilas
 • Lanterner og dagsignaler
 • Kommunikasjon
 • Når uhellet er ute
 • Førstehjelp

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakerne må ha tilgang til datamaskin/mobil/nettbrett med internett. De vil få tilgang til kursets læringsportal med lenker, oppgaver og oppfølging fra lærer mellom kurssamlingene.

Utskrifter av gratis skolekart vil bli delt ut på kurset: https://www.kartverket.no/kart/sjokart/skolekart/

Deltakerne må selv skaffe følgende lærebok og materiell:

* Olaf Trysnes (2017). Veien til båtførerprøven. Oslo: Cappelen Damm.
* Stikkpasser
* Parallellforskyver/linjal
* Kalkulator
* Penn/blyant
* Kladdepapir

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
To dagssamlinger og en helgesamling. Deltakerne vil få oppfølging og veiledning på nett mellom samlingene.

Krav til lærer/instruktør

Lærer må ha god erfaring med småbåter og kjenne pensum til båtførerprøven. Lærer må kunne ivareta deltakernes sikkerhet i forbindelse med den praktiske opplæringa på sjøen.

Avsluttende prøve/eksamen

Det blir lagt til rette for at deltakerne kan avlegge eksamen til båtførerprøven på godkjent testsenter.

Utfyllende opplysninger

Den praktiske opplæringen i småbåter gjennomføres med 3-4 deltakerne og en instruktør ombord i liten motorbåt. Tilgang til flere båter og flere instruktører gjør det mulig å gjennomføre flere kurs parallelt på helgesamlinga. Flere kurs kan slås sammen med felles undervisning på de to innledende dagssamlingene og på nett.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.