227 Båtførerprøven med praktisk opplæring i småbåt

Godkjent for 25-30 timer  |  3-4 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg nødvendige kunnskaper for å kunne bestå den teoretiske båtførerprøven. Pensum til båtførerprøven er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet: https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/pensum-til-batforerproven/

I tillegg til de teoretiske kunnskapene er det et mål for dette kurset at deltakerne gjennom praktisk opplæring skal tilegne seg nødvendige ferdigheter og holdninger for å kunne ferdes sikkert på sjøen i små motorbåter.

Målgruppe og forkunnskaper

14 år eller eldre.

Kursinnhold

 • Båten og bruksegenskapene
 • Motorer i fritidsbåter
 • Sikkerhetsutstyret
 • Fortøyning og ankring
 • Manøvrering
 • Kystnatur og miljø
 • Badeliv og sjøsport
 • Naturkreftene
 • Posisjoner, retninger og avstander
 • Sjøkartet og merkesystemet
 • Kurser og peilinger
 • Navigasjonsinstrumenter
 • Regler for styring og seilas
 • Lanterner og dagsignaler
 • Kommunikasjon
 • Når uhellet er ute
 • Førstehjelp

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

To dagssamlinger og en helgesamling. Deltakerne vil få oppfølging og veiledning på nett mellom samlingene.

Lenker til eksempler på kursprogram

https://goo.gl/aV2BAi

Slik vi har lagt det opp, vil det første kurset ha 12 + 13 = 25 timer undervisning med lærer. De neste kursa som tilbys parallelt, vil ha 12 timer felles undervisning med det første kurset og 13 timer undervisning med egen lærer. Vi har kapasitet til å gjennomføre tre parallelle kurs.

Deltakerne må regne med å bruke en del tid til lesing og arbeid på egenhånd mellom samlingene.

Krav til lærer/instruktør

Lærer må ha god erfaring med småbåter og kjenne pensum til båtførerprøven. Lærer må kunne ivareta deltakernes sikkerhet i forbindelse med den praktiske opplæringa på sjøen.

Læringsressurser

Deltakerne må ha tilgang til datamaskin/mobil/nettbrett med internett. De vil få tilgang til kursets læringsportal med lenker, oppgaver og oppfølging fra lærer mellom kurssamlingene.

Utskrifter av gratis skolekart vil bli delt ut på kurset: https://www.kartverket.no/kart/sjokart/skolekart/

Deltakerne må selv skaffe følgende lærebok og materiell:

 • Olaf Trysnes (2017). Veien til båtførerprøven. Oslo: Cappelen Damm.
 • Stikkpasser
 • Parallellforskyver/linjal
 • Kalkulator
 • Penn/blyant
 • Kladdepapir

Kvalifiserende/test/eksamen

Det blir lagt til rette for at deltakerne kan avlegge eksamen til båtførerprøven på godkjent testsenter.

Eventuelle merknader

Den praktiske opplæringen i småbåter gjennomføres med 3-4 deltakerne og en instruktør ombord i liten motorbåt. Tilgang til flere båter og flere instruktører gjør det mulig å gjennomføre flere kurs parallelt på helgesamlinga. Flere kurs kan slås sammen med felles undervisning på de to innledende dagssamlingene og på nett.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.