226 Isfiske med garn

Godkjent for 12-14 timer  |  3-20 deltakere

Mål, læringsmål

Deltagerne skal tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om isfiske med garn på en sikker og effektiv måte.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som vil lære om isfiske med garn.
Kurset skal kunne tilrettelegges enten for nybegynnere eller for viderekomne.

Kursinnhold

Teori:
Tradisjon og historie "hvorfor garnfiske under isen", utnytte naturens ressurser, ulike fiskearter, bearbeiding av råvaren, ulike typer garn og garnutsett, fiskekort og forvaltning, istykkelse og faremomenter, trivsel på isen, klær, skall, ull og fottøy, samt redningstjeneste.

Praksis:
Mål tykkelsen på isen(isbor, målestokk etc), prøve ut de ulike måtene for garnutsett(pinner fra hull til hull, "oter" med fjøl, kjøl og fjær, eller "isbjørnen/härveli.
Sette ut garn, ta opp garn, rense garn og sløye fisk.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Praktisk gjennomføring med veiledning.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Ingen formalkrav, men lærer/ instruktør bør ha erfaring fra isfiske med garn.

Læringsressurser

Pierre Aker`s bok "Isfisketips".

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen test eller eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.