226 Isfiske med garn

Godkjent for 12–14 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om isfiske med garn på en sikker og effektiv måte.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære om isfiske med garn.
Kurset skal kunne tilrettelegges enten for nybegynnere eller for viderekomne.

Innhold

Teori:

 • Tradisjon og historie "hvorfor garnfiske under isen",
 • utnytte naturens ressurser,
 • ulike fiskearter,
 • bearbeiding av råvaren,
 • ulike typer garn og garnutsett,
 • fiskekort og forvaltning,
 • istykkelse og faremomenter,
 • trivsel på isen,
 • klær, skall, ull og fottøy,
 • samt redningstjeneste.

Praksis:

 • Mål tykkelsen på isen(isbor, målestokk etc),
 • prøve ut de ulike måtene for garnutsett(pinner fra hull til hull, "oter" med fjøl, kjøl og fjær, eller "isbjørnen/härveli.
 • Sette ut garn, ta opp garn, rense garn og sløye fisk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pierre Aker`s bok "Isfisketips".

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Praktisk gjennomføring med veiledning.

Krav til lærer/instruktør

Ingen formalkrav, men lærer/ instruktør bør ha erfaring fra isfiske med garn.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen test eller eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.